Anunt mobilitati, reluari studii, an suplimentar si reinmatriculari

Anuntul poate fi vizualizat aici.

Observatie: Cererile pot fi trimise online pana la data de 17.09.2020.

ATENTIE! Impreuna cu cererile de reinmatriculare/an suplimentar studentii trebuie sa ataseze dovada platii taxelor de inscriere si a disciplinelor nepromovate aferente primului semestru (acestea pot fi vizualizate pe pagina personala). Detaliile privind taxele pot fi consultate aici.