Competitia OMV Petrom - RO SMART in Tara lui Andrei

Pâna pe 23 octombrie mai poti înscrie proiecte de tip SMART CITY în competitia nationala RO SMART în Tara lui Andrei

 

 • OMV Petrom a lansat competitia nationala de proiecte „RO SMART în Tara lui Andrei” prin care acorda granturi totale de 400.000 de euro, mentorat  din partea angajatilor OMV Petrom si consultanta pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard.
 • Sunt cautate proiecte de tip SMART CITY, care prin tehnologie rezolva problemele comunita?ii, eficientizeaza consumul de resurse si cresc calitatea vietii cetatenilor.
 •  Înscrierile în competitie se mai pot face pâna pe 23 octombrie pe www.taraluiandrei.ro.

Bucuresti, 9 octombrie 2018 – Ultimele zile de înscrieri în competitia nationala de proiecte „RO SMART în Tara lui Andrei”, o competitie care urmareste sa puna tehnologia în sprijinul dezvoltarii sustenabile a comunitatilor din România. 23 octombrie este ultima zi în care se mai pot înscrie proiecte de tip  SMART CITY.

Proiectele câttigatoare pot primi finan?ari de pâna la 45.000 de euro fiecare, mentorat din partea angajatilor OMV Petrom si consultanta tehnica pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard.Toate detaliile legate de competitie, modalitatea de înscriere a proiectelor cât si documentele necesare înscrierii se gasesc pe site-ul www.taraluiandrei.ro.

Ce proiecte pot fi depuse în RO SMART în Tara lui Andrei?

Solutiile înscrise pot urmari directii precum: eficientizarea consumului de resurse, îmbunatatirea serviciilor publice, crearea unui cadru mai conectat între cetateni - administratiile publice, monitorizarea si gestionarea eficienta a datelor, cresterea calitatii vietii cetatenilor din comunitate.

Initiatorii pot propune proiecte SMART în 8 domenii cheie pentru dezvoltarea sustenabila a României: educatie, infrastructura, sanatate, siguranta, transport, agricultura, energie si mediu.

În competitie se pot înscrie organizatii neguvernamentale, institutii publice, autoritati ale administratiei publice locale sau unitati si institutii de învatamânt din sistemul de stat din orice localitate din România. Persoanele fizice se pot înscrie în competitie în parteneriat cu una dintre entitatile mentionate anterior.

Cu titlu de exemplu, participantii pot propune proiecte pentru cele 8 domenii astfel:

 1. Educatie SMART - Proiectele pot viza: îmbunatatirea curriculumului educational prin intermediul tehnologiei; digitalizarea curriculumului educational, integrarea tehnologiilor moderne în sistemul educational traditional.
 2. Infrastructura SMART – Proiectele pot viza: monitorizarea si analiza datelor pentru îmbunatatirea infrastructurii, facilitarea accesului la utilitati publice, la telecomunicatii si Internet prin intemediului tehnologiei, dezvoltarea/ eficientizarea cladirilor sau a altor spatii, dezvoltarea infrastructurii turistice, cresterea nivelului de conectivitate a cetatenilor, prin intermediul tehnologiei.
 3. Sanatate SMART - proiectele de sanatate pot viza integrarea conectivitatii în sistemul de sanatate, facilitarea accesului la informatii, digitalizarea proceselor/ procedurilor, telemedicina, managementul datelor, acces la servicii de sanatate, dezvoltarea unor aplicatii pentru monitorizarea semnelor vitale/ alti indici de sanatate etc.
 4. Mediu SMART - proiecte pentru mediul înconjurator care pot sa eficientizeze consumul de resurse, prin intermediul tehnologiei, solutii de stocare inteligente, aplicatii mobile, sisteme de colectare selectiva si reciclare care integraza tehnologia etc.
 5. Transport SMART - introducerea sistemelor de management al traficului, introducerea sistemelor de informare a cetatenilor cu privire la datele din trafic, sisteme de management al incidentelor si alertare publica, folosirea tehnologiei pentru fluidizarea traficului sau a transportului public, încurajarea mobilitatii electrice etc.
 6. Agricultura Smart - proiectele de agricultura pot viza: automatizarea proceselor, monitorizarea datelor (calitatea apei, solului etc.) si alertarea publica, facilitarea accesului la resurse, controlul plantatilor prin intermediul tehnologiei etc.
 7. Energie Smart - participantii pot propune proiecte de energie care pot viza accesul la energie pentru comunitati vulnerabile, prin folosirea tehnologiei, gestionarea eficienta a consumului de energie, folosirea energiei regenerabile/ din surse alternative etc.
 8. Siguran?a Smart - proiecte de siguranta cum ar fi: dezvoltarea unor sistem de alertare publica în caz de urgenta, monitorizarea datelor, prevenirea dezastrelor, asigurarea sigurantei cetatenilor din grupuri vulnerabile, prevenirea criminalitatii prin intermediul tehnologieietc.

Proiectele vor fi evaluate prin vot public (20%) si jurizate de experti din domeniu (80%). În urma punctajului obtinut, maximum 20 de proiecte sunt selectate pentru a intra în etapa finala. Pentru evaluarea proiectelor finaliste initiatorii vor sustine o prezentare a proiectului în fata juriului  si vor raspunde întrebarilor acestuia. În urma prezentarii, juriul va reevalua proiectele ajunse în aceasta etapa si va fi stabilit clasamentul final.

 

Mai multe detalii, pe www.taraluiandrei.ro, sectiunea Proiecte > RO SMART.

 

OMV Petrom – Resourcefulness

Din 2012, OMV Petrom a adoptat conceptul grupului OMV pentru un business responsabil – Resourcefulness. Ne propunem sa dezvoltam relatii bazate pe câstig reciproc între societate, mediu si companie prin solutii inovatoare. Ne concentram pe managementul apei si al CO2, inovatie si energii noi ti educatie pentru dezvoltarea oamenilor.

OMV Petrom este semnatar al UN Global Compact. Standardele de etica si codul de conduita reglementeaza toate relatiile de afaceri, iar dialogul si implicarea partilor interesate sunt parte integranta a practicii comune de business.

„Tara lui Andrei" este principala platforma de implicare în comunitate. Din 2007 pâna în prezent am alocat aprox. 52 milioane euro pentru dezvoltarea comunitatilor din România.

Despre compania LIFE IS HARD

LIFE IS HARD S.A. este prima companie româneasca de software listata la Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRo – si are 14 ani experien?a în dezvoltarea de aplica?ii pentru pia?a B2B. Performan?ele LIFE IS HARD au adus prezenta succesiva a companiei în topurile Deloitte CE Technology Fast 50 si în Top Deloitte FAST 500 EMEA (include Europa, Middle East ?i Africa), iar din 2015, compania aduce constant comunitatii de business din România recunoa?teri publice ale performan?elor în domeniul IT&C, prin nominalizari si premii la competitii europene si pan-europene care premiaza excelenta în IT. Din 2017, LIFE IS HARD dezvolta solutii de facilitare a dezvoltarii comunitatilor prin tehnologie si este implicata în sustinerea proiectelor smart city în România.