Concursul cel mai bun programator - editia 2017

Concureaza împotriva celor mai buni programatori din Academia de Studii Economice din București într-un concurs care testează elemente de logică și de algoritmică prin programare. 

Concursul “Cel mai bun programator” este organizat anual de către Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică – DICE (www.dice.ase.ro), din cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică – CSIE (www.csie.ase.ro), este un eveniment cu tradiție în Academia de Studii Economice ce are rolul de a promova valoarea și spiritul competitiv  în rândul studenților ASE.

Problemele propuse pentru rezolvare sunt de tipul celor din concursurile organizate de ACM – Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest – (http://icpc.baylor.edu/).

Inscrierea si alte informatii pe http://csie.ase.ro/unu