Deounere dosare cadre didactice asociate, 6 - 10 septembrie 2018

Nominalizare si invitarea cadrelor asociate se face conform
In acest sens persoanele interesate trebuie sa depuna la Secretariatele Departamentelor un dosar care sa contina (extras din Procedura mentionata anterior)
8.4.1.4 În vederea participarii la concurs, candidatul depune un dosar care con?ine urmatoarele documente:
i. candida?i care NU au mai desfa?urat activita?i didactice în ASE:
 • a. cerere catre directorul de departament prin care solicita înscrierea la concursul pentru desfa?urarea de activita?i didactice în regim de plata cu ora;
 • b. adeverinta de la locul de munca cu acordul institutiei pentru a desfasura activitati plata cu orala alte unitati de învatamânt (în cazul cadrelor didactice universitare titulare din afara ASE) – cf. Art. 288 (3) din L1/2011;
 • c. adeverinta de la locul de munca (daca nu provine din învatamântul superior) sau declaratie pe proprie raspundere ca nu au loc de munca, doar pentru specialistii cu valoare recunoscuta;
 • d. copie documente de studii (diploma de licenta, master si/sau diploma de doctor);
 • e. copie dupa carte identitate;
 • f. curriculum vitae ?i lista lucrari;
 • g. extras de la banca din care sa reiasa codul IBAN.
ii. candida?i care au mai desfa?urat activita?i didactice în ASE:
 • a. cerere catre directorul de departament prin care solicita înscrierea la concursul pentru desfa?urarea de activita?i didactice în regim de plata cu ora;
 • b. adeverinta de la locul de munca care certifica acordul institutiei pentru a desfasura activitati în regim de plata cu ora la alte unitati de învatamânt (în cazul cadrelor didactice universitare titulare din afara ASE) – cf. Art. 288 (3) din L1/2011;
 • c. adeverinta de la locul de munca (daca nu provine din învatamântul superior) sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are loc de munca, doar pentru specialistii cu valoare recunoscuta;
 • d. documentele cuprinse la pct. 8.4.1.4, i, lit.d -g, numai în masura în care au survenit modificari.
Conform Metodologiei mentionate, fiecare cerere va fi analizata in Consiliul Departamentului si apoi aprobata prin vot in cadrul unei sedinte de departament. Cadrele didactice asociate neinvitate vor sustine un interviu.