Servicii biblioteca

In perioada 16-31 martie 2020, Directia Biblioteca ASE va asigura continuitatea activitatilor specifice destinate proceselor de informare, documentare, cercetare si studiu individual prin intermediul tehnologiilor suport de informare si comunicare, precum si a functionarii serviciului de acces mobil la resurse electronice si a sistemului informatic integrat de biblioteca. Detalii.