Tabere studentesti 2019

Taberele studentesti sunt organizate în perioada vacantei de vara si se desfasoara la mare, la munte si în Delta Dunarii. 

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studentesti sunt studentii înmatriculati la forma de învatamânt cu frecventa, din ciclurile licenta si masterat, integralisti (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2017/2018, respectiv, pentru studentii din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2018/2019), în vârsta de pâna la 35 de ani. În cazul studentilor reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

Termen limita pentru înscriere: 17 mai 2019.

Cererile de înscriere, alaturi de declara?ia de consim?amânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vor fi completate si depuse în format fizic la secretariatul facultatii sau pot fi trimise pe e-mail la adresa cereretabere@gmail.com pâna la data mentionata anterior.

Documente necesare: