Teme probe de concurs DICE

  • Pentru postul de profesor pozitia 23, scos la concurs de catre departamentul de Informatica si Cibernetica Economica, tema prelegerii de specialitate este: Structura de date Arbore B: definire, proprietati, alocare, algoritmi si implementarea operatiilor de baza
  • Pentru postul de conferentiar pozitia 52, scos la concurs de catre departamentul de Informatica si Cibernetica Economica, tema prelegerii de specialitate este: Managementul proiectelor complexe (Analiza drumului critic): Conceptul de Proiect. Activitati. Precedente. Conducerea unui proiect prin construirea Grafului Retea Coordonator în reprezentarea ”activitate – nod". Utilizarea pachetelor software QM, WinQSB, exemplificare numerica a modulelor PERT_CPM
  • Pentru postul de conferentiar pozitia 53, scos la concurs de catre departamentul de Informatica si Cibernetica Economica, tema prelegerii de specialitate este: Imaginea. Imagini matriceale si vectoriale. Compresia si decompresia imaginilor.
  • Pentru postul de conferentiar pozitia 54, scos la concurs de catre departamentul de Informatica si Cibernetica Economica, tema prelegerii de specialitate este: Baze de date geografice. Modelul de date, operatii geografice, reprezentarea datelor geografice. Arhitectura bazelor de date geografice
  • Pentru postul de lector pozitia 89, scos la concurs de catre departamentul de Informatica si Cibernetica Economica, tema prelegerii de specialitate este: Dualitatea în programarea liniara (PL): Reguli de construire a problemei duale. Dualele unor forme particulare de probleme de PL. Teoreme de dualitate. Interpretarea economica a dualita?ii. 
  • Pentru postul de lector pozitia 94, scos la concurs de catre departamentul de Informatica si Cibernetica Economica, tema prelegerii de specialitate este: Analiza comparativa a colectiilor in C++ si Java
  • Pentru postul de lector pozitia 96, scos la concurs de catre departamentul de Informatica si Cibernetica Economica, tema prelegerii de specialitate este: Cost functions - definition; properties of the cost function. Short and long term costs, influencing factors. Probleme de decizie în conditii de incertitudine si risc – riscul în procesul decizional