Carti si manuale

Cărţi publicate de membrii Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică

Programarea dispozitivelor mobile

Programarea Dispozitivelor Mobile

Programarea Dispozitivelor Mobile

 • Autor: Paul POCATILU
 • Editura ASE, Bucuresti, 2012
 • ISBN: 978-606-505-494-3
 • Pagini: 600

Descriere

Lucrarea abordează problematica programării aplicaţiilor mobile destinate principalelor sisteme de operare şi platforme mobile.

În primele două capitole sunt prezentate caracteristicile hardware şi software are dispozitivelor mobile. În continuare sunt abordate modelele de programare a aplicaţiilor pentru: Java ME, Android, Windows Mobile, .NET CF, Windows Phone şi Symbian. Pentru fiecare sistem de operare sau platformă sunt abordate teme precum: interfaţa cu utilizatorul, stocarea persistentă a datelor, accesul la reţea, multimedia, accesul la senzori ş.a. Ultimele două capitolele abordează programarea procesoarelor ARM şi dezvoltarea aplicaţiilor Internet pentru dispozitive mobile. Toate capitolele de programare includ exemple testate pe dispozitive mobile şi pe emulatoare.

Cuprins pe scurt

 • Cuvânt-înainte
 • 1 - Introducere
 • 2 - Caracteristicile hardware ale dispozitivelor mobile
 • 3 - Sisteme de operare şi aplicaţii pentru dispozitive mobile
 • 4 - Java Micro Edition (Java ME)
 • 5 – Android
 • 6 - Programarea aplicaţiilor utilizând Win32 API
 • 7 - .NET Compact Framework
 • 8 – Windows Phone
 • 9 – Symbian
 • 10 - Limbaje de asamblare pentru procesoare ARM
 • 11 - Aplicaţii Internet pentru dispozitive mobile
 • 12 - Concluzii
 • Bibliografie
 • Anexa – Listă de acronime
 • Abstract

 

Programarea calculatoarelor. Aplicaţii

Programarea calculatoarelor. Aplicatii
Programarea calculatoarelor. Aplicatii
 • Autori: Cristian Uscatu, Marius Popa, Lorena Pocatilu, Catalin Silvestru
 • Editura ASE, Bucuresti, 2012
 • ISBN: 978-606-505-538-4

Descriere

Programarea calculatoarelor. Aplicaţii este un material destinat sprijinirii studiului în domeniul programării calculatoarelor, atît pentru studiu individual cît şi pentru activitatea din timpul seminariilor.

Lucrarea constituie o bogată culegere de probleme rezolvate şi propuse, care ilustrează tehnicile şi noţiunile studiate în cadrul disciplinelor Algoritmi în programare şi Programarea calculatoarelordin planul de învăţămînt al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Problemele sînt grupate în capitole, conform structurii programelor analitice, permiţînd o abordare treptată a materiei, de la noţiunile simple la cele avansate. Problemele propuse la finalul fiecărui subcapitol / capitol permit testarea individuală a cunoştinţelor şi deprinderilor acumulate; unele din ele constituie probleme noi, în timp ce altele propun găsirea/implementarea unor îmbunătăţiri ale soluţiilor descrise.

Culegerea de probleme este destinată în primul rînd studenţilor din anul al doilea  al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, dar şi altor categorii de specialişti interesate de studierea noţiunilor şi tehnicilor de programare a calculatoarelor.