Centre de cercetare

Centrele de cercetare din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică:

 

ECO-INFOSOC

Centrul de excelenţă ECO-INFOSOC “Modelarea şi informatizarea proceselor economico-sociale” este o organizaţie de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică,Statistică şi Informatică Economică.

Direcţii tematice:

 • cercetare ştiinţifică fundamentală, cu aplicarea în dezvoltarea de metode, modele şi sisteme pentru economia societăţii informaţionale
 • analiza economică cantitativă
 • cercetări în domenii cum ar fi optimizarea şi teoria riscului pentru activităţile economice.
 • Centrul de excelenţă ECO-INFOSOC este certificat de ministerul de resort.


Date de contact:

 • Director: Prof. univ. dr. Ion Gh.. ROŞCA
 • Centrul de Excelenţă ECO-INFOSOC
 • Calea Dorobanti 15-17, Sala 2418, Bucureşti, 010552
 • Telefon / Fax: (+ 4) -021.319.19.91
 • E-mail: ecoinfosoc@ase.ro
 • Web: http://www.infosoc.ase.ro/

 

Centrul de cercetări în managementul proiectelor și inovare tehnologică – PM FORUM

Centrul de cercetări în managementul proiectelor și inovare tehnologică – PM FORUM urmăreşte asigurarea unei platforme forum de comunicare şi colaborare între membrii comunităţii ştiinţifice, precum şi promovarea şi mediatizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice relevante. Conform libertăţii academice, pe măsura dezvoltării centrului şi evoluţiei ştiinţei, domeniul de activitate poate fi extins. Centrul este autonom în ceea ce priveşte stabilirea strategiei ştiinţifice, asigurând managementul şi marketingul programelor de cercetare-dezvoltare executate în cadrul centrului.

Centrul de cercetări PM-FORUM are ca obiective promovarea managementului proiectelor în domeniul economic şi al inovării tehnologice, susţinerea procesului de definire a noi tehnici şi metode moderne de management al proiectelor, precum şi asigurarea unei orientări internaţionale a acestei activităţi în România, prin sprijinirea eforturilor de cooperare cu organisme europene (International Project Management Association – IPMA) şi cu alte organisme internaţionale  (Project Management Institute – PMI). În acest fel se urmăreşte facilitarea contactelor şi colaborarea cu mediul internaţional, precum şi impunerea de standarde internaţionale în domeniul managementului proiectelor în România.

Date de contact:

 • Director: Prof. univ. dr. Constanţa Nicoleta Bodea
 • Centrul de Cercetare PM Forum
 • Calea Dorobanti 15-17, Sala 2210, Sector 1, Bucureşti, 010552, România
 • Telefon: (+4) -021.319.19.91
 • Web: http://www.pmforum.ase.ro

 

INIŢIATIVA ACADEMICĂ ASE-SAS

Iniţiativa academică dintre ASE şi compania SAS Romania a apărut din necesitatea de a consolida studiul în ceea ce priveşte prelucrarea analitică a datelor în cadrul facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Astfel, la data de 14 decembrie 2009 a avut loc lansarea Centrului de excelență SAS în ASE, sub îndrumarea catedrelor de la acea vreme de Informatică Economică şi de Statistică şi Econometrie. Începutul anului 2010 a marcat realizarea primului laborator SAS dotat cu mașini de calcul şi software SAS Analytics Pro în cadrul Catedrei de Statistică și Econometrie şi realizarea unei infrastructuri specifice pentru rularea aplicaţiilor SAS în cadrul laboratoarelor catedrei de Informatică Economică. Primele elemente de SAS au fost introduse în cadrul cursului de Pachete software, care a fost considerat un proiect pilot şi unde soluţiile de Business Analytics ale SAS au putut oferi un suport informatic important.

Iniţiativa academică ASE-SAS s-a materializat prin următoarele activităţi în care SAS România a avut un aport important:

 • Crearea unei infrastucturi hardware ca suport pentru cursurile unde se utilizează soluţii oferite de SAS;
 • Realizarea unor proceduri de instruire a cadrelor didactice în scopul folosirii SAS în procesul educațional, prin oferirea accesului la cursuri online, precum şi alte materiale didactice;
 • Suport pentru licenţierea pachetului software SAS Analytics Pro;
 • Organizarea de workshop-uri, în cadrul facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, pe teme legate de prelucrarea analitică a datelor, cu participarea unor specialişti din mediul de afaceri şi din mediul academic, din România şi din străinătate;
 • Susţinerea de prelegeri privind utilizarea soluţiilor SAS la cursurile de la licenţă şi la programul de masterat Baze de date – suport pentru afaceri;
 • Oferirea de diplome de competenţă studenţilor care au finalizat cu rezultate remarcabile cursurile în care soluţiile SAS sunt folosite ca suport informatic.

În perspectivă, se urmăreşte extinderea numărului de discipline la care se foloseşte SAS, în special la diferite programe de masterat, prin includerea următoarelor teme: pregătirea datelor pentru analiză, SAS Business Intelligence, elemente avansate de programare în limbajul SAS. De asemenea, se are în vedere colaborarea cu compania SAS România pentru iniţierea unor programe de internship pentru studenţii de la ciclul de master.


Şcoala Doctorală de Management al Calităţii Software

Seminarii ştiinţifice sunt organizate pe următoarele teme: metrici software, modele de fiabilitate, reutilizarea software, testare software şi de audit informatic. Studenţii doctoranzi prezintă rezultatele cercetărilor şi al lor cele mai recente noutăţi din literatura de specialitate.

Tinerilor cercetători care doresc să devină studenţi doctoranzi pot participa în cadrul Şcolii Doctorale.

Date de contact:

 

Centrul de Excelenţă ASE – ORACLE


Centrul de Excelenţă Oracle – ASE s-a înfiinţat în 1999 când a fost semnat protocolul de colaborare între ASE, IBM şi Oracle, stabilindu-se locaţia sa în sala 2017. Principalul său obiectiv este de a permite accesul cadrelor didactice şi al studenţilor la produsele software, tehnologiile, materialele şi documentaţia necesare pregătirii cursurilor şi seminariilor care utilizează componente Oracle.
Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Excelenţă sunt următoarele:

 • Coordonarea proiectelor Oracle Academic Initiative prin care se urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor dobândite de către studenţi şi masteranzi în domeniul bazelor de date şi a tehnologiilor Oracle;
 • Suport tehnic oferit atât studenţilor cât şi cadrelor didactice interesate în utilizarea tehnologiilor Oracle;
 • Configurarea şi administrarea produselor software Oracle pe platforme client-server;
 • Coordonarea competiţiilor studenteşti şi a internship-urilor organizate în parteneriat cu compania Oracle;
 • Organizarea seminarului ştiinţific “Integrarea tehnologiilor informatice în infrastructura Oracle”;
 • Colaborarea cu revista Database Systems Journal pentru realizarea editorialelor de prezentare a tehnologiilor inovative în domeniul sistemelor de baze de date;
 • Coordonarea activităţilor prevăzute în cadrul Memorandum of Understanding semnat în decembrie 2009 între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Compania Oracle prin care se doreşte promovarea activităţilor de predare, a cursurilor teoretice şi practice din cadrul programelor didactice majore (studii de licenţă, masterat, doctorat) utilizând tehnologia Oracle.

Promovarea tehnologiilor şi noutăţilor legate de bazele de date şi de produsele Oracle.
Infrastructura de care beneficiază Centrul de Excelenţă Oracle este compusă din următoarele:

 • Componenta server conţine două servere cu Oracle Database 11g, Oracle Application Server, Business Intelligence Suite şi Oracle Data Warehouse Builder Repository;
 • Componenta client se bazează pe calculatoarele din 5 laboratoare în care sunt instalate produsele necesare desfăşurării seminariilor de Baze de date, SGBD Oracle, Depozite de date, Data mining, Tehnologia OLAP, Integrarea sistemelor informatice, Sisteme informatice pentru management;
 • Beneficiem şi de o instanţă configurată de E-Business Suite on-demand pentru seminariile de Sistemele informatice integrate (ERP) şi Sisteme informatice pentru management.
 • Rezultatele obţinute până în prezent sunt semnificative: în cadrul Competiţiei de Dezvoltare Oracle Academy desfăşurată în anul 2010 la nivel naţional, echipa formată din 5 studenţi ai programului de masterat Informatică Economică a câştigat locul 2. În prezent avem peste 15 echipe înscrise în competiţia internaţională Oracle ThinkQuest 2012.


Prin materialele şi suportul tehnic furnizat se oferă posibilitatea experimentării şi utilizării unor tehnologii şi concepte de ultimă generaţie pentru formarea studenţilor în vederea accesului pe piaţa muncii.

Date de contact: