Departamente

Departamentele din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică:

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică

Departamentul de Informatica si Cibernetica EconomicaDepartamentul de Informatică şi Cibernetică Economică din cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistica şi Informatică Economică, are rolul de a asigura pregătirea profesională de cel mai înalt nivel în domeniile Informatică Economică şi Cibernetică.

Misiunea Departamentului este de a pregăti elevii ce au absolvit liceul, de a sprijini formarea postuniversitară a economiştilor şi a cadrelor didactice din licee, de a dezvolta cercetări teoretice şi practice in domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice şi de a asigura suportul bibliografic pentru pregătirea teoretică şi practică.

De la apariţia primului cumputer comercial, domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice s-a lărgit considerabil având o dinamică din ce în ce mai rapidă. Cu toate acestea, experţii în domeniu sunt de acord cu privire la observaţia că încă suntem în primele zile ale “revoluţiei calculatorului”. Evoluţiile recente ale domeniului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), rezultatele obţinute în prelucrarea distribuită şi în comunicaţii, viteză tot mai mare de procesare şi scăderea costurilor pentru hardware au condus la o utilizare tot mai largă a calculatorului, acoperind toate domeniile socio-economice. Experţii din marketing, finanţe şi management utilizează soluţii informatice pentru prelucrarea, stocarea şi analiza informaţiilor, cu scopul de a lua deciziile viitoare.

Domeniul de Informatică şi Cibernetică Economică este unul de top în preferinţele angajatorilor şi al viitorilor profesionişti deoarece zona economică şi de cercetare încă se confruntă cu un număr redus de manageri capabili de a utiliza soluţiile informatice şi cibernetice pentru rezolvarea propriilor probleme, precum şi cu nevoia constantă de personal calificat, capabil să dezvolte soluţii pentru probleme complexe.
Aceste două neajunsuri oferă oportunităţi reale pentru o viitoare carieră în domeniul Informaticii şi Ciberneticii Economice. Majoritatea absolvenţilor au găsit un loc de muncă la companii de renume din IT, sistemul bancar şi de asigurări, audit şi consultanţă. Cererea în creştere pentru consultanţi, analişti de sistem, programatori, administratori de baze de date, manageri de proiect, consilieri tehnici şi analişti economici oferă perspective promiţătoare pentru găsirea unui loc de muncă.

Pregătirea în domeniul Informatică şi Cibernetică Economică se dovedeşte a fi utilă şi necesară şi în alte domenii socio-economice, precum finanţe, contabilitate, comerţ internaţional, statistică şi cercetare operaţională, marketing, gestionarea resurselor umane, analiză economică şi de afaceri. 

Site-ul oficial al departamentului este disponibil la adresa www.dice.ase.ro.

 

Departamentul de Statistică și Econometrie

Departamentul de Statistica si EconometrieDepartamentul de Statistica si Econometrie are ca misiune să se poziţioneze ca lider în domeniul învăţământului superior privind statistica din Romania, pe baza experienţei îndelungate a catedrei. De asemenea, departamentul își propune să pregătească viitorii specialişti care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor economiei de piaţă și să contribuie, alături de Institutul Naţional de Statistică şi de alte instituţii de învăţământ superior, la promovarea statisticii în România, cu scopul de a spori capacitatea organizaţiilor de a valorifica oportunităţile de afaceri, de a indeplini deopotrivă propriile obiective şi aşteptările clienţilor, precum și ale pieţelor vizate.

Site-ul oficial al departamentului este disponibil la adresa http://dse.ase.ro/.

 

Departamentul de Matematici Aplicate

Departamentul de Matematici AplicateDepartamentul de Matematici Aplicate continuă activitatea desfăşurată în cadrul colectivelor şi catedrelor de matematică ce au funcţionat în Academia de Studii Economice. Matematica a fost prezentă, ca disciplină fundamentală, în Academia de Studii Economice încă de la înfiinţarea instituţiei. În anul 1913, când s-a înfiinţat „Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale”, primul Rector a fost matematicianul Anton Davidoglu, iar printre cursurile ce se ţineau la acea vreme se remarcă cel de „Matematică financiară aplicată” şi cel de „Matematici actuariale” ţinut chiar de Anton Davidoglu.

Departamentul îşi propune atât să ofere cursuri de calitate, cu un conţinut adecvat pregatirii studenţilor unei universităţi cu profil economic, cât şi să consolideze prin cercetarea desfăşurată de membrii departamentului, prestigiul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, ca universitate de cercetare avansată şi educaţie. Activitatea departamentului se concentrează în direcţia dezvoltării şi aplicării metodelor matematice moderne în rezolvarea problemelor cu caracter economic.

Departamentul de Matematici Aplicate este partener, alături de Academia Română şi Universitatea Bucureşti, în organizarea Conferintei Anuale a Societăţii de Probabilităţi şi Statistică din România.

Site-ul oficial al departamentului este disponibil la adresa www.asemath.ase.ro.