Evaluare cadre didactice - semestrul 1, anul universitar 2017-2018

In perioada 18 decembrie 2017 – 15 ianuarie 2018 are loc EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI, semestrul 1, anul universitar 2017-2018. Acesta se va desfasura conform „Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti” aprobata în ?edin?a Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti din data de 13 Decembrie 2017.

Adresa aplicatiei este: http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp. Codurile de acces au fost  predate reprezentantilor Senatului studentesc.