Proiectul InfoStart – Începutul carierei tale în IT

Proiectul "InfoStart – Începutul carierei tale în IT", POSDRU/161/2.1/G/138408 este coordonat de Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica în parteneriat cu Crystal System si colegii tai din SISC si îti ofera stagii de practica la companii de renume, reprezentând o rampa de lansare în viitoarea ta cariera în IT. Minim 200 de participanti din cadrul stagiilor de practica vor primii premii în valoare totala de peste 350.000 lei.

Obiectiv general este facilitarea procesului de insertie pe piata muncii a studentilor inscrisi la institutia PP la specializarile Informatica Economica si Cibernetica Economica, programele de licență și masterat, prin organizarea de programe de stagii inovatoare de pregatire practică cu materiale suport TIC, în cadrul initiativelor de diversificare a parteneriatelor interinstitutionale.

Obiective specifice: 

  1. Cresterea relevanţei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca prin organizarea unor abordari interactive si inovatoare de derulare a unui program de stagii de practica pentru specializarile: Informatica economica si Cibernetica Economica care sa acopere necesarul de abilitati si care sa permita aplicarea cunostintelor teoretice, in mediul real, asemanator unui loc de munca;
  2. Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a 400 de studenti prin participarea la programe inovatoare de stagii de pregatire practica cu materiale suport, inclusiv resurse TIC ;
  3. Dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor existente intre PP si angajatori in scopul facilitarii integrarii studentilor pe piata muncii prin implicarea a 10 organizatii/companii in initiative de diversificare a organizarii stagiilor de practica;
  4. Cresterea capacitatii de adaptare la piata muncii, ca si de insertie in noul post ocupat, prin acordarea de servicii de orientare si consiliere studentilor.

Detalii cu privire la derularea stagiile de practica sunt disponibile pe pagina Web a proiectului www.infostart.ase.ro si pe pagina de facebook .