Pregatirea si sustinerea lucrarii de licenta in sesiunea iulie 2020

 

Anul 3 si an suplimentar

Studentii din anul 3 din cadrul programelor de licenta ale Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica ce doresc sa sustina lucrarea de licenta in sesiune iulie 2020, trebuie sa se inscrie pentru a sustine acest examen, chiar daca au depus o cerere si in anii anteriori.

Studentii din anul suplimentar care au depus aceste cereri in anii anteriori, dar nu au sustinut examenul de licenta, trebuie sa redepuna cererile pentru acest an universitar. In situtia in care coordonatorul lucrarii nu este de acord cu continuarea colaborarii si in anul universitar 2019-2020, studentii trebuie sa isi aleaga un nou coordonator.

Inscrierile se fac dupa urmatorul calendar:

 • pana pe 31 octombrie 2019, depunerea cererilor pentru alegerea temei de licenta (cererea este accesibila prin link-ul anterior) care va fi sustinuta în anul universitar 2019-2020 si stabilirea conducatorului stiintific;
 • iunie 2020, depunerea lucrarilor de licenta (format printat si 1 CD) la departamentul din care face parte conducatorul stiintific, în vederea acordarii calificativului si a completarii declaratiei de originalitate (verificare antiplagiat)

Regulamente si documente ASE privind realizarea si sustinerea lucrarii de licenta

Informatii cu privire la 

 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta
 • Ghid privind ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
 • Procedura de finalizare
 • ANTIPLAGIAT (optional verificare anterior predare)

sunt disponibile in pagina http://mefc.ase.ro/licenta-baza-legislativa-2 (Baza legislativa ASE cu privire la examenul de licenta)

Informatii suplimentare

Faza 1: termen limita: 31 octombrie 2019

Formulare necesare:

Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile in pagina destinata profesorilor CSIE.

Cererile se depun de luni pâna vineri, in intervalul 9-14 la secretariatul departamentelor:

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica
 • sala 2606 pentru Statistica

Studentii care nu depun cererea pana la 31 octombrie isi pierd dreptul de a sustine lucrarea de licenta in sesiunea iulie 2019

Faza 2:  22 - 26 iunie 2020 

Incarcarea pe pagina Web a formei finale a lucrarii de licenta, in vederea verifcarii antiplagiat si a avizarii de catre coordonatorul stiintific.

Important ! In aceasta perioada studentii trebuie sa incarce pe platforma Web lucrarea de licenta (continutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se incarca in documente MS Word sau PDF separate). Neincarcarea lucrarii conduce la respingerea cererii de inscriere.

Studentii care au incarcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au sistinut examenul de licenta, pot solicita stergerea lucrarii din baza de date a sistemului antiplagiat inainte de incarca noua versiune.

Observatie: Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului stiintific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informatii suplimentare cu privire la posibilitatea verificarii antiplagiat a propriilor lucrari de catre studenti

Faza 3: 29 iunie - 2 iulie 2020 

Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta si acordarea calificativului Admis/Respins, de catre coordonatorii stiintifici, pentru lucrarile de licenta depuse.

Faza 4: 6 - 8 iulie 2020 

Studentii ale caror lucrari au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare inscrierii pentru sustinerea examenului de licenta.

Inscrierile se fac in perioada 8 -10 iulie 2019 la secretariatul departamentelor:

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica luni(08.07.2019) - marti (09.07.2019) in intervalul 8:00-18:00 si miercuri (10.07.2019) intre 08:00-14:00 
 • sala 2606 pentru Statistica (între orele 8.00 -15.00 de luni pâna miercuri)

Pentru inscriere, studentii se vor prezenta cu:

 1. Cerere tip pentru înscrierea la examenul  de licenta (formular actualizat la data de 26 iunie 2019); Cererea se depune fara avizul coordonatorului, acesta fiind obtinut pe platforma Web.
 2. Copie xerox dupa CI;
 3. Doua fotografii tip buletin (cu numele si prenumele trecut pe verso pe fiecare poza în parte);
 4. Chitanta cu taxa pentru sustinerea examenului de licenta - DOAR pentru absolventii din promotiile anterioare si din anul suplimentar care nu au sustinut licenta la momentul respectiv. Studentii care au inceput programul de licenta in 2016 nu platesc aceasta taxa
 5. Lucrarea de licenta, printata din platforma Web, versiunea validata in perioada 4-6 iulie 2016
 6. Un CD continând lucrarea, aplicatia si prezentarea. CD-ul se pune intr-o coperta de hartie si se lipeste pe coperta interioara a tezei.

Faza 5: 13 - 16 iulie 2020 Sustinerea lucrarii de licenta

Sustinerea examenului de licenta pe comisii. Componenta comisiilor de licenta:

* informatia va fi afisata dupa 10 iulie 2020

Programul sustinerii examenului de licenta pe comisii:

Studentii vor sustine lucrarea de licenta in cadrul comisiei din care face parte coordonatorul stiintific. Daca acesta face parte din mai multe comisii, studentii sunt rugati sa il contacteze pentru a stabili in cadrul carei comisii are loc sustinerea. Pentru orice problema, studentii sunt rugati sa contacteze secretarul comisiei sau coordonatorul tiintific.

Componenta comisiilor va fi disponibila si la adresa http://mefc.ase.ro/comisii

Tematica si bibliografia de concurs - proba teoretica

În cadrul examenului de licenta, sesiune iulie 2019, partea teoretica va fi evaluata prin intrebari adresate studentilor în timpul prezentarii. Cunostintele evaluate sunt descrise în TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licenta. Documentul mentionat contine tematica si bibliografia de concurs pentru programele:

 • Informatica Econnomica
 • Informatica Economica cu predare în limba engleza (cu bibliografie în limba engleza)
 • Cibernetica Economica
 • Statistica Economica
 • Economie matematica

Anul 2

Studentii din anul 2 care sunt in faza de contactare a unui viitor coordonator stiintific al lucrarii de licenta pot consulta lista temelor orientative propuse de catre profesori: