Programe de licență

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica ofera urmatoarele programe de licenta:

Informatica Economica

Programul de licenţă în Informatică Economică asigură formare pentru: analiza, proiectarea şi implementarea sistemelor informatice în organizaţii, utilizarea şi configurarea de pachete software cu aplicaţii în economie, dezvoltarea şi introducerea de software aplicat, cercetarea şi aplicarea noilor tehnologii din domeniul calculatoarelor; cunoştinţe de programare pe calculator.

În calitate de buni analişti şi buni specialişti în cele mai recente tehnici, capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele de management, absolvenţii trebuie să fie în măsură să ofere soluţii la nivelul celor mai recente realizări în domeniu, în legătură strânsă cu obiectivele, structura organizatorică şi posibilităţile companiei.

Informatica Economica (engleza)

The Undergraduate Program in Economic Informatics ensures the training for: analysis, design and implementation of information systems in enterprises; utilization and configuration of software packages with application in economy; development and introduction of the applied software; research and application of the new computer science technologies; computer programming skills.

As good analysts, good specialists in the latest technique, able to understand and analyze the problems of management, the graduates should be able to offer solutions at the level of the latest achievements in the field, in closed connection with the goals, organization and possibilities of the enterprise.

Cibernetica Economica

Programul de licenţă în Cibernetică Economică are o tradiție îndelungată și valoroasă, recunoscută atât la nivel național, cât și internațional. Profilul absolvenților de Cibernetică economică atinge mai multe arii moderne de specialitate, cu aplicabilitate extrem de variabilă, cum ar fi: cibernetică economică și sisteme dinamice, teoria jocurilor și negociere, teoria deciziei, analiza și simularea proceselor economice, microeconomie cantitativă și macroeconomie cantitativă, cercetări operaționale; modelare si optimizare, modelare, evaluare și analiză de risc și incertitudine; teoria echilibrului economic; analiza multidimensională a datelor, data mining, recunoaștere de forme și rețele neuronale.

În procesul de formare în domeniul de Cibernetică Economică se pot înscrie candidați care doresc să se specializeze în modelarea ciberneticii economice, precum și în utilizarea celor mai recente metode, tehnici și instrumente de analiză, simulare, predicție și decizie.

Statistica si Previziune Economica

Programul de licenţă în Statistică și Previziune Economică are ca obiectiv să se poziţioneze ca lider în domeniul învăţământului superior privind statistica din România, pe baza experienţei îndelungate. De asemenea, programul de licență în Statistică și Previziune Economică își propune să pregătească viitorii specialişti care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor economiei de piaţă și să contribuie, alături de Institutul Naţional de Statistică şi de alte instituţii de învăţământ superior, la promovarea statisticii în România, cu scopul de a spori capacitatea organizaţiilor de a valorifica oportunităţile de afaceri, de a indeplini deopotrivă propriile obiective şi aşteptările clienţilor, precum și ale pieţelor vizate.