Pregatirea si sustinerea lucrarii de licenta in sesiunea iulie 2017

Tematica și bibliografia de concurs - proba teoretică

În cadrul examenului de licență, sesiune iulie 2017, partea teoretică va fi evaluată prin intrebări adresate studenților în timpul prezentării. Cunoștințele evaluate sunt descrise în TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licenta. Documentul conține tematica și bibliografia de concurs pentru programele:

 • Informatică Econnomică
 • Informatică Economică cu predare în limba engleză (cu bibliografie în limba engleză)
 • Cibernetică Economică
 • Statistică Economică

Repartizare studenti pe profesori coordonatori

* liste actualizate pe 14 martie 2017 

Studentii care au fost repartizati din oficiu sunt rugati sa contacteze profesorul coordonator. Studentii care se gasesc in una din urmatoarele situatii sunt rugati sa contacteze profesorul coordonator si secretariatul departamentelor in vederea verificarii/corectarii cererii de inscriere:

 • nu se regasesc in listele anterioare
 • sunt alocati pe lista de la o alta specializare decat cea in care este inmatriculat
 • titlul lucrarii nu este corect sau lipseste

Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile in pagina destinata profesorilor CSIE.

Program consultatii profesor coordonatori in vederea realizarii lucrarii de licenta

 • Programele de Informatica si Cibernetica Economica
 • Programul de Statistica si Previziune Economica

Anul 3 si an suplimentar

Studentii din anul 3 din cadrul programelor de licenta ale Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica ce doresc sa sustina lucrarea de licenta in sesiune iulie 2017, trebuie sa se inscrie pentru a sustine acest examen, chiar daca au depus o cerere si in anii anteriori.

Studentii din an suplimentar care nu au sustinut lucrarea de licenta in sesiunile anterioare trebuie sa redepuna cererea daca doresc sustinerea licentei in sesiunea iulie 2017.

Inscrierile se fac dupa urmatorul calendar:

 • pana pe 31 octombrie 2016, depunerea cererilor pentru alegerea temei de licenţă (cererea este accesibila prin link-ul anterior) care va fi susţinută în anul universitar 2016-2017 şi stabilirea conducătorului ştiinţific;
 • iunie 2017, depunerea lucrărilor de licenţă (format printat şi 1 CD) la departamentul din care face parte conducătorul ştiinţific, în vederea acordării calificativului şi a completării declaraţiei de originalitate (verificare antiplagiat)

Informatii suplimentare

Faza 1: termen limita: 31 octombrie 2016

Formulare necesare:

Cererile se depun de luni pâna vineri, in intervalul 9-14 la secretariatul departamentelor:

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica
 • sala 2606 pentru Statistica

Faza 2:  26 iunie - 2 iulie 2017 

Incarcarea pe pagina Web a formei finale a lucrarii de licenta, in vederea verifcarii antiplagiat si a avizarii de catre coordonatorul stiintific.

Important ! In aceasta perioada studentii trebuie sa incarce pe platforma Web lucrarea de licenta (continutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se incarca in documente MS Word sau PDF separate). Neincarcarea lucrarii conduce la respingerea cererii de inscriere.

Observatie: Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului stiintific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare cu privire la posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări de către studenți.

Faza 3: 3 - 5 iulie 2017 

Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta si acordarea calificativului Admis/Respins, de catre coordonatorii stiintifici, pentru lucrarile de licenta depuse.

Faza 4: 10 - 12 iulie 2017 

Studentii ale caror lucrari au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare inscrierii pentru sustinerea examenului de licenta.

Inscrierile se fac in perioada 10 -12 iulie 2017 la secretariatul departamentelor:

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica marti 10.07.2017 - miercuri 12.07.2017 de la orale 8:00-19:00
 • sala 2606 pentru Statistica (între orele 8.00 -15.00 de marti pâna miercuri)

Pentru inscriere, studentii se vor prezenta cu:

 1. Cerere tip pentru înscrierea la examenul  de licenta (formularul de înscriere accesibil prin link-ul anterior); Cererea se depune fara avizul coordonatorului, acesta fiind obtinut pe platforma Web.
 2. Copie xerox dupa CI;
 3. Doua fotografii tip buletin (cu numele si prenumele trecut pe verso pe fiecare poza în parte);
 4. Chitanta cu taxa pentru sustinerea examenului de licenta - DOAR pentru absolventii din promotiile anterioare care nu au sustinut licenta la momentul respectiv.
 5. Lucrarea de licenta, printata din platforma Web, versiunea validata in perioada 4-6 iulie 2016
 6. Un CD continând lucrarea, aplicatia si prezentarea. CD-ul se pune intr-o coperta de hartie si se lipeste pe coperta interioara a tezei.

Faza 5: 18 - 21 iulie 2017

Sustinerea examenului de licenta pe comisii. Componenta si programul comisiilor de licenta sunt disponibile in aceasta pagina (sectiunea Sustinere examen licenta)

Anul 2

Studentii din anul 2 care sunt in faza de contactare a unui viitor coordonator stiintific al lucrarii de licenta pot consulta lista temelor orientative propuse de catre profesori:

 • Teme orientative pentru programele de Informatica si Cibernetica Economica
 • Teme orientative pentru programul de Statistica Economica

*informatiile vor fi actualizate in perioada noiembri - decembrie 2014