Cel mai bun programator CSIE

Concureaza împotriva celor mai buni programatori din Academia de Studii Economice din București într-un concurs care testează elemente de logică și de algoritmică prin programare. 

Concursul “Cel mai bun programator” este organizat anual de către Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică – DICE (www.dice.ase.ro), din cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică – CSIE (www.csie.ase.ro), este un eveniment cu tradiție în Academia de Studii Economice ce are rolul de a promova valoarea și spiritul competitiv  în rândul studenților ASE.

Problemele propuse pentru rezolvare sunt de tipul celor din concursurile organizate de ACM – Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest – (http://icpc.baylor.edu/).

Evenimentul este sponsorizat si in 2017 de 

Editia 2016

 • Locul I - Romaniuc Radu Andrei - anul I, CSIE
 • Locul II - Ichim Georgiana Valeria - anul III, CSIE
 • Locul III - Dima Andreea - anul II, CSIE

Editia 2013

 • Locul I - Marginean Alexandru, 1046, Anul III, CSIE
 • Locul II - Olaru Andreea Georgiana, 1052, Anul III
 • Locul III - Guran Adrian, 1031, Anul II

Care sunt regulile concursului ?

 • La aceasta competiție pot participa studenți din cei trei ani de licenţă de la orice facultate din Academia de Studii Economice din București – ASE  (www.ase.ro).
 • Sala în care se desfăşoara competiţia este dotată cu PC, ce furnizează medii de dezvoltare software rapidă şi integrată – Eclipse/Netbeans şi Microsoft Visual Studio .NET, astfel încât participanţii la competiţie să poată rezolva problemele propuse în oricare din următoarele limbaje de programare: C/C++, Java, C#.
 • Comisia de elaborare şi evaluare a tematicii şi problemelor din concurs, este alcătuită din cadre didactice din cadrul DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică, precum şi din reprezentaţi a unor companii de renume din domeniul IT.
 • Comisia de elaborare şi evaluare a tematicii şi problemelor din concurs este stabilită prin numire de către DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică, înainte de startul fiecărei competiţii.
 • Comisia de elaborare şi evaluare evaluează candidaţii prin metode şi bareme proprii, iar finalitatea este dată prin acordarea de note de la 1-10 (1-minim, 10-maxim) fiecărui candidat de către fiecare membru al comisiei, iar media aritmetică simplă va fi baza pentru clasificarea candidaţilor.
 • Evaluarea efectuată de către Comisia de elaborare şi evaluare nu poate fi contestată, dar eventualele disfuncţionalităţi şi anomalii de organizare şi evaluare pot fi semnalate pe adresa de e-mail sau formularul on-line  al DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică: dice@ase.ro / www.dice.ase.ro
 • Clasificarea studenţilor este responsabilitatea exclusivă a Comisiei de elaborare şi evaluare din concurs.
 • Participanţii la concurs trebuie să rezolve problemele doar în timpul de concurs, prin utilizarea exclusivă a echipamentelor şi mediilor de programare puse la dispoziţie de către organizatori.
 • Orice mijloc de comunicare a candidaţilor va fi restricţionat, astfel încât participanţii să beneficieze de un cadru corect de lucru şi evaluare.
 • Modul de organizare a concursului „Cel mai bun programator” şi premiile acordate primelor locuri pot fi subiectul modificărilor aduse de către DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică.

Care este calendarul concursului ?

 • 27 februarie – 16 martie 2017: concurenții se înscriu utilizând formularul electronic din această pagină;
 • 18 martie 2017 (sambata): desfășurarea concursului începând cu ora 13:00; sălile de concurs sunt 2001A si 2001D;

Cum mă înscriu ?

Înscrierea se face prin completarea formularului următor: