glasses, book, education

Practică – Ministerul Finanțelor Publice

La nivelul ASE există un număr de 100 de locuri pentru efectuarea unui stagiu de practică la Ministerul Finanțelor Publice, în perioada martie – mai 2021. Procedura pe care trebuie să o aibă în vedere aplicanții este următoarea:
Studenții interesați vor completa formularul de înscriere, disponibil aici până la data de 10 februarie 2021, ora 12:00.
Ulterior, studenții vor depune la secretariatul facultății Convenția cadru MFP-ASE și Anexa Nr 1 la Convenția cadru – Portofoliul de practică (documente afișate, în format editabil, în același loc cu acest formular) – în atașament, completate cu datele proprii (vezi secțiunea student / masterand), alături de un CV în format Europass și Copia CI, până la data de 10 februarie 2021, ora 12:00.