Contact

Ne poti contacta direct la secretariatul facultății:

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 
Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţi, 15-17, Sector 1, 
Bucureşti, 010552

  • Secretariat camera 2008
  • Decanat camera 2011

Tel: +40 21 319 19 00, ext. 119, 331, 281
Fax: +40 21 311 20 66

Locația noastră