Evaluare cadre didactice

Scopul Procedurii este de a asigura feedbackul studenților referitor la activitățile tuturor cadrelor didactice desfășurate la toate formațiile de studiu din cadrul fiecărei facultăți (ciclurile licența si master), atât la nivelul învățământului cu frecventa, cat si la nivelul învățământului la distanta cu următoarele excepții: Educație fizica si sport, activitățile tip TC susținute pe platforma online, disciplinele opționale pentru care nu se organizează formații de studiu la nivelul facultății care efectuează evaluarea.

Evaluarea cadrelor didactice de către studenții CSIE se realizează pe platforma informatica dezvoltata in acest sens la nivelul Academiei de Studii Economice din București.
Codurile de acces (formate din 10 – 12 caractere) sunt distribuite șefilor de grupa/serie la începutul perioadei de evaluare de către reprezentanții în Senat ai studenților. Fiecare student cere codul de acces reprezentantului grupei/seriei din care face parte. Alegerea aleatorie a codurilor asigura anonimitatea evaluării.
Platforma se activează astfel încât studenții sa poată realiza evaluarea cadrelor didactice in ultimele doua săptămâni ale semestrului/de activitate didactica, indiferent de forma de învățământ urmata (in acest semestru perioada este 18 – 31 mai 2020. La începutul sesiunii de examene se dezactivează accesul pe platforma, evaluările fiind oprite.
După terminarea sesiunii de examene si descărcarea tuturor notelor in sistemul SIMUR, rapoartele obținute in urma prelucrării datelor se transmit beneficiarilor.
Comisia de Coordonare a evaluării la nivelul facultății CSIE este formata din:

Prof. univ. dr. Marian Dârdala – Decan
Prof. univ. dr. Constanta Mihăescu – Prodecan responsabil cu activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
Conf. univ. dr. Cristian Ciurea – Responsabil IT
Reprezentanții studenților in Consiliul facultății CSIE si in Senatul ASE