Evaluare cadre didactice

Scopul Procedurii este de a asigura feedbackul studenților referitor la activitățile tuturor cadrelor didactice desfășurate la toate formațiile de studiu din cadrul fiecărei facultăți (ciclurile licență și master), atât la nivelul învățământului cu frecvență, cât și la nivelul învățământului la distanță cu următoarele excepții: Educație fizică și sport, activitățile tip TC susținute pe platforma online, disciplinele opționale pentru care nu se organizează formații de studiu la nivelul facultății care efectuează evaluarea. Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 1, anul universitar 2023-2024 se desfasoara in perioada 4-17 decembrie 2023, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare (conform cu graficul activitatilor si c u hotararea nr.221/05.11.2021).La evaluare participa studentii din anul I, II si III LICENTA IF, ID si IFR precum si studentii din anul I si II MASTERAT. Codurile pentru evaluare sunt afisate in pagina personala a studentului, in sectiunea „Evaluare Cadre Didactice”. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice si asigura deplina anonimitate a respondentului. Adresa aplicatiei este afisata in pagina personala a studentului insa poate fi afisata daca se doreste si pe site-ul fiecarei facultati.

Rezultatele la evaluare sunt predate catre  Doamnele / Domnii Decani sau Prodecani (care au in atributie evaluarea) in prima saptamana de sesiune (22-26 ianuarie 2024 – conform hotararii nr. 221/05.11.2021, cap.V/art.4/pct.(5)) urmand ca in prima saptamana dupa sesiune (13-17 februarie 2024)  fiecare cadru didactic evaluat sa primeasca evaluarea personala in format PDF pe email.

Persoana de contact din partea Senatului Studentesc: Laurentiu-Gabriel DINCA (laurentiu.dinca@stud.ase.ro)

Prof. univ. dr. Marian Dârdală – Decan;
Prof. univ. dr. Constanța Mihăescu – Prodecan responsabil cu activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenți;
Conf. univ. dr. Cristian Ciurea – Responsabil IT;
Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății CSIE și în Senatul ASE.