Evaluare cadre didactice

Scopul Procedurii este de a asigura feedbackul studenților referitor la activitățile tuturor cadrelor didactice desfășurate la toate formațiile de studiu din cadrul fiecărei facultăți (ciclurile licență și master), atât la nivelul învățământului cu frecvență, cât și la nivelul învățământului la distanță cu următoarele excepții: Educație fizică și sport, activitățile tip TC susținute pe platforma online, disciplinele opționale pentru care nu se organizează formații de studiu la nivelul facultății care efectuează evaluarea.

Evaluarea cadrelor didactice de către studenții CSIE se realizează pe platforma informatică dezvoltată în acest sens la nivelul Academiei de Studii Economice din București.
Codurile de acces (formate din 10 – 12 caractere) sunt distribuite șefilor de grupă / serie la începutul perioadei de evaluare de către reprezentanții în Senat ai studenților. Fiecare student cere codul de acces reprezentantului grupei / seriei din care face parte. Alegerea aleatorie a codurilor asigură anonimitatea evaluării.
Platforma se activează astfel încât studenții să poată realiza evaluarea cadrelor didactice în ultimele două săptămâni ale semestrului / de activitate didactică, indiferent de forma de învățământ urmată (în acest semestru perioada este 10 – 23 mai 2021). La începutul sesiunii de examene se dezactivează accesul pe platformă, evaluările fiind oprite.
După terminarea sesiunii de examene și descărcarea tuturor notelor în sistemul SIMUR, rapoartele obținute în urma prelucrării datelor se transmit beneficiarilor.
Comisia de Coordonare a evaluării la nivelul facultății CSIE este formată din:

Prof. univ. dr. Marian Dârdală – Decan;
Prof. univ. dr. Constanța Mihăescu – Prodecan responsabil cu activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenți;
Conf. univ. dr. Cristian Ciurea – Responsabil IT;
Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății CSIE și în Senatul ASE.