Stagiul de Practică

Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, prevăzută în curriculum universitar în anul II studii de licență / masterat, are o durată de minimum 84 de ore pentru programele de licență, respectiv de minimum 280 de ore pentru programele de masterat. Menționăm faptul că Practica de specialitate se poate desfășura în cadrul oricărei organizații cu personalitate juridică din țară sau din străinătate (inclusiv școli), incubatoarele de afaceri si centrele de cercetare din ASE, cu condiția ca activitățile desfășurate să fie compatibile cu cele precizate în fișa disciplinei (pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați coordonatorii grupelor din care faceți parte). De asemenea, practica se poate desfășura de student și ca membru în grupul țintă al unui proiect cu finanțare europeană în care ASE este beneficiar sau partener.

Înainte de începerea stagiului de practică (sau ulterior, ținând cont de faptul că aceste informații au fost adăugate foarte recent), studenții au obligația de a încheia Convenția Cadru și Acordul de prelucrare a datelor personale. Studenții care sunt angajați cu contract de muncă pe o perioadă de timp determinată / nedeterminată sau au beneficiat / beneficiază de un stagiu de internship nu au obligația încheierii Convenției Cadru, dar vor trimite prodecanului de resort o adeverință semnată de angajator din care să reiasă perioada contractului de muncă și activitățile din fișa postului. Pentru categoria de studenți menționată mai sus, în situația în care activitățile din fișa postului se încadrează în codurile COR aferente specializărilor (ce pot fi consultate mai jos), nu este nevoie de nicio confirmare din partea prodecanului de resort / coordonatorului de practică privind echivalarea stagiului de practică. Pentru studenții ce derulează în cadrul stagiului de practică activități ce se încadrează în codurile COR aferente specializărilor, nu este nevoie de confirmare privind recunoașterea stagiului de practică.

Menționăm următoarele definiții pentru termenii ce apar în cadrul convenției de practică:

  • Cadru didactic supervizor – reprezintă coordonatorul de practică alocat fiecărei grupe de la anul II licență;
  • Tutore – reprezintă persoana din cadrul entității în care studentul își desfășoară stagiul de practică, ce îndrumă studentul pe tot parcursul stagiului.

Etapele încheierii convenției de practică:

  1. Studentul va descărca varianta electronică în format Word a convenției de practică, o va completa cu datele sale și o va semna;
  2. Studentul, folosind adresa de e-mail instituțională, va transmite către entitatea primitoare în practică documentul completat astfel încât responsabilul / împuternicitul legal al acesteia și tutorele să o poată completa și semna, folosind semnătura electronică autorizată / semnătura olografă si ștampila entității, în câmpul special destinat;
  3. Reprezentantul entității primitoare în practică transmite documentul completat și semnat către student;
  4. Studentul transmite de pe adresa de e-mail insituțional către prodecanul responsabil de practică convenția de practică, iar acesta o semnează electronic / olograf. Convenția de practică este transmisă în format .pdf, documentul aferent fiind denumit Conventie-practica_Nume_Prenume.pdf. În plus, acordul de prelucrare a datelor personale este transmis, de asemenea, în format .pdf, documentul aferent fiind denumit GDPR_Nume_Prenume.pdf. În lipsa unor alte solicitări ale entității la care se efectuează stagiul de practică, spre sfârșitul stagiului studenții vor încărca convenția cadru pe platforma online.ase.ro, unde va fi creat de către coordonatorii de practică un assignement pentru fiecare grupă. Coordonatorii vor semna și centraliza convențiile.

Stagiul de practică va fi încheiat până la sfârșitul săptămânii a 13-a de activități didactice aferente semestrului II, respectiv până la data de 28 mai 2021. La încheierea stagiului de practică, studenții vor transmite, cel târziu la data de 28 mai 2021, de pe adresa de e-mail insituțional, coordonatorului de practică:
– Adeverința de practică, semnată și ștampilată de angajator, în care angajatorul va preciza perioada în care a avut loc stagiul, numărul de ore efectuate și calificativul obținut. Un model îl puteți consulta mai jos;
– Caietul de practică, prezentat sub forma unui jurnal în care sunt descrise cronologic activităţile desfăşurate în cadrul stagiului de practică;
– Proiectul de practică.

Susținerea proiectului de practică va avea loc în perioada 24 mai – 4 iunie 2021, la o dată aleasă de coordonatorul de practică.

Studenții de la programele de masterat sunt rugați să contacteze coordonatorii programelor pentru a obține informații cu privire la modul de derulare / echivalare a stagiului de practică. Informațiile din această pagină sunt destinate cu prioritate studenților de la licență.

Lista codurilor COR aferente specializărilor facultății

Această listă a fost extrasă de pe link-ul acesta privind Clasificarea Ocupațiilor din România, ce a fost actualizat în data de 26 octombrie 2020.
Lista orientativă a codurilor COR pentru specializările Informatică Economică și Cibernetică Economică poate fi consultată aici;
Lista orientativă a codurilor COR pentru specializarea Statistică și Previziune Economică poate fi consultată aici.

Metodologii ASE ce reglementează modalitatea de derulare a stagiilor de practică

Documente importante

Coordonatori grupe de practică

Fiecărei grupe de studenți îi este asignat un coordonator de practică. Coordonatorii de practică au rolul:
– de a vă ajuta cu informații privitoare la eligibilitatea activităților pe care intenționați să le realizați în cadrul stagiului de practică;
– de a semna și de a centraliza convențiile de practică;
– de a recepționa și de a centraliza aprecierile / adeverințele de la angajator, încheiate la sfârșitul stagiului de practică;
– de a vă ajuta cu informații privind realizarea proiectului de practică;
– de a evalua caietul de practică și proiectul susținut în cadrul colocviului de practică.

SpecializareGrupaCoordonator
Cibernetică1036Prof. CHIRIŢĂ NORA-MONICA
Cibernetică1037Prof. STANCU Stelian
Cibernetică1038Prof. STANCU Stelian
Cibernetică1039Asist. NICA IONUŢ – COSTINEL
Cibernetică1040Prof. CHIRIŢĂ NORA-MONICA
Cibernetică1041Conf. GRAMATOVICI Sorina
Cibernetică1042Conf. GRAMATOVICI Sorina
Cibernetică1043Prof. STANCU Stelian
Cibernetică1044Asist. NICA IONUŢ – COSTINEL
Cibernetică1045Asist. NICA IONUŢ – COSTINEL
Informatică RO1046Conf. VINȚE Claudiu
Informatică RO1047Conf. VINȚE Claudiu
Informatică RO1048Conf. POCATILU Lorena
Informatică RO1049Conf. POCATILU Lorena
Informatică RO1050Prof. MIRCEA Marinela
Informatică RO1051Prof. MIRCEA Marinela
Informatică RO1052Prof. MIRCEA Marinela
Informatică RO1053Conf. CIUREA Cristian-Eugen
Informatică RO1054Conf. CIUREA Cristian-Eugen
Informatică RO1055Conf. CIUREA Cristian-Eugen
Informatică RO1056Conf. CIUREA Cristian-Eugen
Informatică RO1057Lect. ZAMFIROIU Alin
Informatică RO1058Lect. ZAMFIROIU Alin
Informatică RO1059Lect. ZAMFIROIU Alin
Statistică1060Lect. APOSTU Simona-Andreea
Statistică1061Lect. APOSTU Simona-Andreea
Statistică1062Lect. APOSTU Simona-Andreea
Statistică1063Lect. APOSTU Simona-Andreea
Informatică EN1064Conf. COTFAS Liviu
Informatică EN1065Conf. COTFAS Liviu
Informatică EN1066Conf. COTFAS Liviu
Informatică EN1067Conf. COTFAS Liviu
Informatică ID1133Lect. IANCU Bogdan
Informatică ID1134Lect. IANCU Bogdan
Informatică ID1135Lect. IANCU Bogdan
Tutori practică 2021


Oportunități de practică

În metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate se precizează faptul că studenții au obligația de a-și identifica partenerii de practică cu care să încheie convențiile. Pe de altă parte, conducerea facultății depune toate eforturile de a identifica societăți ce oferă locuri pentru efectuarea stagiilor de practică, precum și alte modalități prin care studenții pot realiza practica. Numărul locurilor oferite de partenerii CSIE este limitat, iar selecția se va face conform profilului și a criteriilor oferite de companie. Oportunitățile de practică în timp real pot fi consultate aici.

Ghid pentru realizarea proiectului de practică