Programe de masterat

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică oferă absolvenților posibilitatea să-și continue educația și să se specializeze în acest domeniu prin intermediul a:

 • trei programe de masterat de cercetare;
 • șase programe de masterat profesionale.

Programul de masterat de cercetare – Informatică Economică

Misiunea programului de master de Informatică Economică este de a oferi instruire avansată pentru absolvenți, astfel încât aceștia să devină specialiști cu înaltă calificare în domeniul informaticii aplicate în economie. Pentru a realiza acest lucru, programul de master asigură studenților:

 • cunoștințe evoluate de informatică economică, abilități tehnice;
 • aptitudini de comunicare și de lucru în echipă compatibile cu cele transmise în universitățile europene;
 • capacitatea de a lucra într-un mediu intercultural și internațional, în structuri decizionale de nivel mediu și superior;
 • implicarea în programele de cercetare științifică;
 • participarea la sesiuni de comunicare științifica și simpozioane.

În plus, strategia de dezvoltare a programului urmărește integrarea Masterului de Informatică Economică în Spațiul European al Învățământului Superior și în Spațiul European de Cercetare.

Principalele obiective ale programului de master sunt:

 • consolidarea cunoștințelor și a abilităților dobândite de absolvenții de Informatică și Cibernetică Economică în primul ciclu de licență;
 • dezvoltarea capacităților de cercetare științifică pentru studenții de master, prin implicarea lor în programe de cercetare;
 • dezvoltarea de relații eficiente cu instituțiile naționale și internaționale;
 • creșterea capacității de comunicare interpersonală și de lucru într-un mediu de lucru multinațional;
 • certificarea competențelor absolvenților printr-o diplomă de master recunoscută la nivel internațional;
 • pregătirea absolvenților pentru a răspunde cerințelor pieței internaționale de muncă.

Specialiștii ce parcurg și termină acest program sunt capabili să conceapă, să proiecteze, să scrie cod sursă, să testeze și să dezvolte sisteme software pentru diverse domenii, în conformitate cu cerințele TIC.

Date de contact:

 • Coordonator program: programul de masterat este coordonat de directorul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică.
 • Adresă web: http://ie.ase.ro

Programul de masterat de cercetare – Cibernetică li Economie Cantitativă

Într-o lume în continua schimbare, cerintele diversilor stakeholderi si presiunile la care sunt supuse companiile si institutiile statului sunt din ce în ce mai mari; clientii, furnizorii, angajatii, actionarii, partenerii de afaceri si comunitatea asteapta servicii si produse de calitate la preturi corecte, timp redus de livrare, servicii postvânzare atractive si responsabilitate sociala. Prin urmare, succesul organizatiilor depinde mai mult ca oricând de modul în care acestea îsi optimizeaza procesele de afaceri si iau deciziile. Cunostintele dobândite în cadrul acestui program de masterat vor permite analiza unor probleme complexe de organizare si îmbunatatirea proceselor de luare a deciziilor în întreprinderi, în afaceri, precum si în sectorul public.

Programul îsi propune formarea de specialisti buni cunoscatori ai aspectelor concrete legate de abordarea laturii cantitative a procesului decizional economic. La finalizarea studiilor acestia vor fi capabili sa formuleze si sa gestioneze interventiile necesare pentru solutionarea situatiilor de tip problema folosind metode si tehnici specifice abordarii sistemice, utilizând o serie de produse software relevante si, în acelasi timp, sa demonstreze o cunoastere profunda a unor aspecte economice si manageriale prezente în diferite tipuri de sisteme economice reale.

Masteratul se adreseaza atât absolventilor facultatilor economice dar si unei largi categorii de economisti, informaticieni si ingineri care lucreaza în organizatii si întreprinderi, banci, burse, retele de distributie, institutii guvernamentale s.a. interesati de analiza deafaceri, planificare strategica, rezolvarea problemelor complexe, managementul proiectelor decizionale complexe, data mining, logistica si managementul lantului ofertei, etc.

Obiectivele principale urmarite de-a lungul procesului de formare sunt urmatoarele:

 • Sa formeze specialisti care sa lucreze cu performante superioare în conditiile noii economii, bazata pe cunoastere, în care modelele economice ale productiei, logisticii, vânzarilor si consumului sunt din ce în ce mai integrate;
 • Sa transmita absolventilor un portofoliu de instrumente si tehnici conceptuale si mai ales aplicative dintre cele mai noi, care sa le permita sa adopte decizii rationale privind dezvoltarea proceselor economice la care participa, prin utilizarea tehnologiilor informationale avansate;
 • Sa formeze specialisti de înalta calificare pentru diverse domenii de activitate:
 • Analisti de sistem/ business/ logistica.
 • Economist specialist în analiza economica, previziune, analiza riscului de credit, asigurari, analist la bursa;
 • Specialisti în gestiunea optimala a resurselor întreprinderilor;
 • Data miner;
 • Specialisti în furnizarea datelor necesare modelelor deafaceri;
 • Consultanti economici si financiari etc.

Gama de tematici abordate în cadrul programului include: optimizare matematica si bazata pe agenti inteligenti, analiza multidimensionala a datelor, modelarea stohastica, microeconomie si macroeconomie avansata, teoria jocurilor si negocierii, logistica afacerilor, întreprinderea total integrata / extinsa / inteligenta, solutii de planificare a resurselor companiei (ERP), managementul lantului ofertei, business intelligence, project management, proiectarea E-Afacerilor, metode si tehnici de simulare, modelare economica si calcul neuronal, dinamica economica, metode speciale din cercetari operationale.

Deoarece ne dorim sa fim cât mai aproape de realitatile de pe piata muncii, cursurile si seminariile tinute de cadrele didactice specializate din cadrul Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica vor fi completate de prezentari de cazuri si experiente de catre invitati din mediul de afaceri si de efectuarea de practica în cadrul unor companii. Astfel, în cadrul cursurilor de Cibernetica întreprinderii si Logistica afacerii, conducatori ai unor companii precum Microsoft, Novensys, Total Softetc., vor prezenta diferite cazuri si solutii informatice privind Business Intelligence, Managementul relatiei cu clientii (CRM), Project Management, Sharepoint, ERP si WMS.

Masteratul este organizat de-a lungul a patru semestre si se finalizeaza cu sustinerea unei lucrari de dizertatie în cadrul careia vor fi aprofundate în special aspecte ale proiectarii si conducerii organizatiilor, firmelor sau afacerilor, optimizari ale proceselor lor de afaceri sau vor fi efectuate analize si previziuni bazate pe modelarea micro si macroeconomica.

Coordonarea programului este asigurata de catre Prof. Dr. Virginia Maracine, iar corpul profesoral este compus din cadre didactice cu experienta din cadrul Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica.

Date de contact:


Programul de masterat profesional Baze de Date – Suport pentru Afaceri

Programul de studii universitare de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri a fost înfiintat în anul 2004, avându-l drept director pe domnul profesor doctor Ion Lungu. În perioada 2006-2010 a functionat si varianta online a programului de masterat.

Scopul programului de studii universitare de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri consta în formarea si perfectionarea de specialisti cu o calificare ridicata si adecvata pentru activitatile informatice specifice pentru lucrul cu baze de date din domeniul economic.

Obiectivele programului de masterat vizeaza:

 • dobândirea de cunostinte avansate de informatica economica si abilitati analitice, de comunicare si de lucru în echipa, compatibile cu cele transmise în universitatile europene;
 • dezvoltarea abilitatii de a lucra într-un mediu de munca international si multicultural, în structuri decizionale de nivel mediu si superior;
 • implicarea în programe de cercetare stiintifica si participarea la sesiuni de comunicari si simpozioane, în vederea completarii, sistematizarii si aplicarii cunostintelor dobândite;
 • prezentarea unor studii de caz si a unor aplicatii cu baze de date aplicate în practica pentru suport al afacerii;
 • dezvoltarea unor relatii eficiente de parteneriat cu companii nationale si internationale prin discutii si schimb de idei cu specialisti în informatica si în economie invitati la modulele de curs;
 • oferirea unor oportunitati de lucru practic cu diferite produse software care implementeaza cele mai noi tehnologii informatice, în scopul automatizarii afacerii.

Programul de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri este acreditat ARACIS-2007 si este similar programelor de studii din învatamântul superior european, iar structura planurilor sale de învatamânt este compatibila cu cea a planurilor de învatamânt din universitati ale Uniunii Europene.

Competente dobândite de absolventi:

 • utilizarea metodelor si tehnicilor de analiza, proiectare si implementare a bazelor de date avansate, precum si organizarea si prelucrarea volumelor mari de date;
 • administrarea bazelor de date si integrarea tehnologiilor informatice în aplicatiile cu baze de date;
 • dezvoltarea sistemelor informatice pentru management având ca suport bazele de date avansate;
 • fundamentarea deciziilor în contextul economiei actuale având ca suport bazele de date.
 • dezvoltarea de proiecte de cercetare complexe prin utilizarea cunostintelor teoretice si practice în domeniul sistemelor informatice având ca suport bazele de date.

Calificarile profesionale obtinute: analist, programator, proiectant de sisteme informatice, consultant în informatica, administrator de baze de date.

Cursurile se desfasoara în cadrul Centrului de Excelenta Oracle ASE Bucuresti. Profesorii si specialistii invitati au o experienta deosebita în activitatile didactice si de cercetare.

Se asigura pregatirea teoretica si practica a masteranzilor în domenii cheie ale industriei IT, precum: Depozite de date, Business Intelligence (Oracle, IBM, SAS), Data mining, Tehnologii OLAP, Securitatea si administrarea bazelor de date, Tehnologii Web, Java, Sisteme de baze de date, Baze de date spatiale, Baze de date multimedia, Integrarea sistemelor informatice (E-Business Suite, SAP), Tehnologii de transformare si integrare a datelor, Societatea informationala.

Masteranzii beneficiaza de o serie de cursuri Oracle online, gratuite în domeniul principalelor tehnologii de baze de date, care conduc catre posibilitatea obtinerii de certificari si examinari Oracle cu reduceri de 40%.

Colaborarea cu Oracle si reteaua sa de parteneri, precum si implicarea în proiecte internationale, conduc la participarea masteranzilor la programe de internship remunerate, angajarea în proiecte si facilitarea accesului la joburi în domeniul bazelor de date.

Date de contact:


Programul de masterat profesional – E-Business

Programul e-Business are ca obiectiv furnizarea unui pachet educational complet destinat absolventilor din domeniul informaticii economice, ciberneticii si al stiintei calculatoarelor. Domeniul disciplinar este cel al dezvoltarii aplicatiilor si arhitecturilor complexe de întreprindere si a solutiilor de e-Business. Abordarea curenta a masterului este strâns corelata cu nevoile actuale ale pietei muncii, programul asumandu-si perfectionarea profesionala necesara absolventilor de licenta pentru a se integra în proiecte complexe din domeniul IT.

Obiectivele generale sunt atinse printr-o abordare pe niveluri definita astfel încât studentul sa poata asimila atât cunostintele practice cât si cunostintele teoretice necesare construirii aplicatiilor moderne. Programul îsi propune pregatirea competentelor necesare specialistilor calificati pentru dezvoltarea de aplicatii de întreprindere, insistand asupra întregului ciclu de viata al aplicatiilor software si a instrumentelor specifice domeniului.

Demonstratiile practice vor fi elaborate folosind tehnologii si instrumente de dezvoltare deschise, cum ar fi tehnologiile Java/J2EE, urmarind în permanenta cele mai novative arhitecturi – cum ar fi SOA sau cloud-computing. Demonstratiile se vor axa pe partea de proiectare, dezvoltare si testare a aplicatiilor de întreprindere si de e-Business.

Masterul propune o abordare incrementala, în prima parte fiind fixate cunostintele fundamentale necesare întelegerii conceptelor de baza aferente aplicatiilor de e-business si de întreprindere. Programul beneficiaza de sprijinul unor specialisti cu experienta relevanta în proiecte derulate de companii precum IBM, Webmedia, Qualitance sau Axway.

Date de contact:

 • Coordonator program: Prof. Dr. Razvan ZOTA
 • Secretari stiintifici: Lect. dr. Radu CONSTANTINESCU, Asist. dr. Andrei TOMA
 • Adresa Web: http://www.ebusiness.ase.ro

Programul de masterat profesional – Securitatea Informatica (ISM)

Securitatea Informatica este un program de master tehnic din domeniul stiintei calculatoarelor destinat absolventilor de licenta din domeniul IT&C. Programul a fost început în 2005 si din 2012, cursurile si laboratoarele se desfasoara în limba engleza. Securitatea Informatica a fost certificata de catre ARACIS în anul 2008 si are 4 semestre, 120 de puncte de credit. Misiunea programului este de a face schimb de cunostinte teoretice si practice din domeniul securitatii IT&C, printre dezvoltatori, administratori de sisteme, manageri de proiect si utilizatorii de dispozitive electronice. Unul dintre cele mai importante obiective este de a obtine performante în interiorul cadrului I18N. Principalul obiectiv al “internationalizarii I18N” pentru ISM este de a pregati studenti cu competente recunoscute la nivel mondial în domeniul Securitatii Informatice.

Curriculum-ul este orientat catre: Criptografie, Programare avansata, Code security, Networking & Internet-Cloud, Mobile Computing, Smartcards, Embedded Systems, Audit al securității.

Colectivul didactic este format din profesori de la universități recunoscute în România, cum ar fi: Academia Tehnica Militara din București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si Universitatea de Vest din Timisoara.

Manualul de securitate informatica Ediția a 2-a, 663 pagini, București 2009, ISBN 9789735948405 de Ion IVAN si Cristian TOMA – este sinteza de subiecte programului de master.

Date de contact:


Programul de masterat profesional – Sisteme Informatice pentru Managementul Proceselor si Resurselor Economice (SIMPRE)

Acest program de master este specializat în Sisteme Informationale destinate proceselor economice. El raspunde necesitatilor curente pentru formarea de specialisti capabili sa foloseasca tehnici informatice pentru conducerea proceselor economice.

Pentru atingerea obiectivului dorit, se utilizeaza o abordare graduala si echilibrata ce combina într-un mod armonios teoria si practica. Astfel, curriculla este conceputa pentru a asigura o baza teoretica utilizata pentru a rezolva o varietate de probleme practice. Proportional, trei sferturi din cursuri sunt din domeniul Informaticii si restul au o orientare economica si sociala.

Avantajele acestui program de master sunt:

 • Ofera un nivel ridicat de cunostinte internationale
 • Evidentiaza aspectele practice pe baza unei teorii solide
 • Tehnologie de ultima ora. Programul pune la dispozitie un laborator ERP (Enterprise Resource Planning) construit cu finantare privata, precum si licente SAP si NAVISION.
 • Implicarea profesionistilor
 • Materiale didactice de înalta calitate
 • Cunostinte de limba engleza profesionala
 • Subiectele sunt alese astfel încât acestea converg spre îndeplinirea obiectivului de a pregati oameni capabili de a conduce sau cel putin de a se implica în procese informatice economice.

Cursuri incluse in curricula abordeaza:

 • Sisteme informatice integrate la nivel de companie
 • Business Intelligence
 • Cunostinte de management
 • Baze de date ca suport pentru sistemele ERP
 • Limbaje de programare specifice ERP – ABAP.
 • Analiza multidimensionala a datelor. Hyper-cubes.
 • Managementul cunostintelor în companii virtuale
 • Realizarea sistemelor informationale multidimensionale
 • ERP financiare, logistica si managementul corporativ financiar
 • Administrare informatica a activitatilor financiare

Acest program de masterat în AES, se adreseaza celor care doresc sa învete cele mai moderne tehnologii pe care european si mondial în domeniul informaticii mondial se bazeaza. Cursul este aliniat cu standardele europene si are durata de 3 semestre.

Date de contact:


Programul de masterat profesional – Analiza Afacerilor si Controlul Performantei Intreprinderilor

Analiza afacerilor (business analysis) cuprinde o varietate de cunostinte privind metode analitice, statistice, computationale, dar si de modelare, data mining si de previziune privind evenimentele curente si istorice pentru a face previziuni referitoare la evenimente din viitor ce vor afecta afacerile unei organizatii economice.

În afaceri, metode si modele specifice exploateaza tipare ce apar în analiza datelor istorice si de tranzactionare, pentru a identifica riscurile si oportunitatile afacerilor previzionate. Modelele de afaceri studiaza relatiile de dependenta dintre factorii care determina afacerile respective, pentru a permite evaluarea riscurilor sau potentialului asociat unui anumit set de conditii, în vederea orientarii procesului de rezolvare a problemelor si a celui decizional spre performante cât mai înalte. 

Analiza afacerii se utilizeaza în domeniul managerial, financiar, în serviciile bancare, asigurari, telecomunicatii, vânzari, turism, sanatate si, de fapt, în orice domenii în care se desfasoara procese de afaceri.

Tipurile de profesii disponibile absolventilor acestui program de masterat includ, printre altele: Analist de afaceri pentru companii de top; Analist de afaceri în IT; Analist Bancar si Financiar; Analist al Pietelor Financiare; Analist de Marketing; Expert Analist în elaborarea Modelelor de Afaceri ; Analist al Strategiei de Afaceri; Analist de date pentru afaceri; Consultant de Afaceri si Management etc.

Ce voi face ca analist de afaceri?

Dat fiind faptul ca sfera de cuprindere a analizei afacerilor este deosebit de vasta, exista deja o tendinta de specializare a analistilor într-una dintre urmatoarele trei tipuri de activitati principale, ce formeaza obiectul analizei de afaceri; rolul cel mai important al analistilor de afaceri este de a identifica nevoile si de a furniza solutii pentru probleme de afaceri, având unul dintre urmatoarele roluri:

Analist de afaceri al companiei: este cel mai frecvent întâlnit rol, asumat de un analist cu pregatire generala care considera afacerile companiilor si întreprinderilor drept procese care se desfasoara în vederea cresterii profitabilitatii acestora, prin utilizarea eficienta a fiecarui tip de resursa disponibila.  

Strategist de afaceri: Companiile trebuie sa se concentreze asupra problemelor de strategie în mod mai mult sau mai putin continuu în mediul de afaceri modern. Analistii de afaceri, ca o solutie pentru aceasta nevoie, au aptitudinile necesare pentru a analiza profilul strategic al organizatiei si al mediului în care îsi desfasoara activitatea, sfatuind conducerea cu privire la politici potrivite dar si la efectele deciziilor legate de politica firmei.

Arhitect de întreprindere: Companiile pot avea nevoie sa recurga la schimbari pentru a rezolva problemele identificate de analistii strategici, mentionati mai sus. Analistii de afaceri contribuie la acest proces prin analizarea obiectivelor, proceselor si resurselor, dar si prin sugerarea unor modalitati prin care se pot realiza reproiectari (Business Process Reengineering) sau îmbunatatiri (Business Process Improvement). Trei elemente sunt esentiale acestui aspect al analizei de afaceri: reproiectarea proceselor esentiale de afaceri; aplicarea tehnologiilor ce permit sustinerea unor noi procese esentiale; si managementul schimbarilor la nivel organizational. 

Analist de sisteme IT: Exista o nevoie pentru a alinia Dezvoltarea IT cu sistemele aflate în derulare în cadrul companiilor. O problema importanta în afaceri este reprezentata de modalitatea de a rentabiliza investitiile în IT, care sunt de regula extrem de costisitoare si de importanta critica. Departamentele IT, fiind constiente de aceasta problema, folosesc analisti de afaceri pentru a întelege mai bine si pentru a defini cerintele pentru sistemele lor de IT.

Date de contact:


Programul de masterat de cercetare – Statistică Aplicată și Data Science

Ce vei studia? (principalele subiecte)

 • Anchete si Sondaje
 • Econometrie
 • Tehnici de prezentare a datelor si arhitectura unei prezentari
 • Data Mining
 • Data Mining – Big Data
 • SAS si SPSS – Software Statistic
 • Business Statistics
 • Statistica Sociala

Ce fac statisticienii (Data Scientist)?

 • Examineaza diferitele fenomene economice si sociale.
 • Analizeaza cererea clientilor pentru diferite produse.
 •  Analizeaza si estimeaza evolutia pietelor financiare.
 • Studiaza securitatea instalatiilor nucleare de productie a energiei electrice.
 • Evalueaza impactul poluarii asupra mediului înconjurator.
 • Determina riscul de îmbolnavire si analizeaza eficacitatea unor medicamente noi.
 • Planifica si realizeaza experimente care duc la îmbunatatirea agricuturii.
 • Participa la realizarea prognozelor meteo.

Ce calitati si înclinatii ai nevoie ca sa devii Data Scientist – statistician?

 • Aptitudini legate de aspecte cantitative: matematica, statistica, informatica, economie.
 • Trebuie sa fii curios, sa îti placa sa afli cauzele care genereaza diferitele fenomene.
 • Trebuie sa fii comunicativ si sa îti placa sa interactionezi cu persoane din cele mai variate domenii.
 • Trebuie sa îti placa sa îti prezinti si argumentezi temeinic opiniile si studiile.
 • Trebuie sa îti placa sa utilizezi calculatorul, internetul, etc (într-un cuvant TIC).
 • Trebuie sa fii foarte atras de partea practica-aplicativa a lucrurilor.
 • Trebuie sa fii o fire analitica careia îi place sa gândeasca înainte sa vorbeasca.

Ce oportunitati majore îmi ofera acest domeniu?

 • Nu te vei plictisi niciodata.
 • Vei avea satisfactii profesionale si financiare mari.
 • Vei putea avansa în cariera repede deoarece specialisti adevarati nu sunt foarte multi.

Date de contact:

Programul de masterat profesional Analitică aplicată a datelor / Applied Data Analytics (cu predare în limba engleză)

Programul de studii universitare de masterat Analitică aplicată a datelor / Applied Data Analytics (cu predare în limba engleză) a fost înființat în anul 2024.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Planul de învățământ valabil pentru promoția 2024-2026 este disponibil aici.

Date de contact:

 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Claudiu HERȚELIU