Programe de doctorat

Informatică Economică

Istoria Scolii Doctorale de Informatica Economica este strâns legata de istoria Facultății de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Primele teze de doctorat au fost facute în domeniul statisticii. In anii 1956-1965, la specializarea Statistica teoretica au fost conferite șapte titluri de candidat în științe (echivalentul actual al titlului de doctor), iar la specializarea Planificarea economiei naționale, opt astfel de titluri. După înființarea facultății, în anul 1967, au fost susținute următoarele domenii de doctorat: Planificarea economiei nationale, Calcul economic si cibernetica economica, Statistica economica si teoretica. In perioada 2000-2004 facultatea a gestionat un domeniu unic de doctorat, Cibernetica si statistica economica, cu trei specializari: Cibernetica economica, Informatica economica, Statistica economica. Din 2008 pregătirea doctorala se realizeaza în doua domenii: Informatica economica si Cibernetica si statistica economica. Din acest an se înființează Scoala Doctorala de Informatica Economica cu un numar mare de conducatori de doctorat. Temele de cercetare doctorala sunt variate si sunt propuse din domeniile de vârf ale Tehnologiei Informației cu aplicabilitate preponderenta în domeniul economic.

Consiliul Școlii Doctorale – Informatică Economică

 1. Prof. univ. dr. Marian STOICA – Director
 2. Prof. univ. dr. Adela BÂRA – Membru
 3. VACANT – Membru intern
 4. Acad.dr. Florin Gheorghe FILIP – Membru
 5. CSP1 dr. Alexandru BALOG – Membru
 6. Nicolae Gabriel VASILESCU – Reprezentantul studenţilor doctoranzi

Pentru mai multe informatii puteti consulta https://sdie.ase.ro/ si http://doctorat.ase.ro/informatica

Cibernetică și Statistică Economică

Istoria Scolii Doctorale de Cibernetica si Statistica este strans legata de istoria Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica. Primele teze de doctorat au fost facute în domeniul statisticii. În anii 1956-1965, la specializarea Statistica teoretica au fost conferite sapte titluri de candidat în stiinte (echivalentul actual al titlului de doctor), iar la specializarea Planificarea economiei nationale, opt astfel de titluri. Dupa înfiintarea facultatii, în anul 1967, au fost sustinute urmatoarele domenii de doctorat: Planificarea economiei nationale, Calcul economic si cibernetica economica, Statistica economica si teoretica. Printre conducatorii de doctorat se numarau: Manea Manescu, Mircea Biji, Ludovic Tövissi, Nicolae Ivanciu-Valeanu, Constantin Ionescu, Gheorghe Vasilescu, Elena Biji, Mircea Bulgaru s.a. Dupa anul 1990, numarul conducatorilor stiintifici a crescut considerabil. În perioada 2000-2004 facultatea a gestionat un domeniu unic de doctorat, Cibernetica si statistica economica, cu trei specializari: Cibernetica economica, Informatica economica, Statistica economica. Din 2008 pregatirea doctorala se realizeaza în doua domenii: Informatica economica si Cibernetica si statistica economica, cu doua subdomenii, corespunzatoare specializarilor de Cibernetica, respectiv de Statistica. Fiecarui domeniu îi corespunde câte o scoala doctorala. Organizarea doctoratelor a suferit modificari pe parcursul evolutiei sale. În prezent, în cei trei ani de studii, cercetarea individuala se face în directa colaborare între doctorand si conducator, sprijinit de o comisie de îndrumare. În fiecare an se prezinta realizarile doctorandului, pe baza carora se da sau nu aviz de progres. Teza de doctorat se poate sustine dupa stagiul de trei ani, dar nu mai târziu de cinci ani.

Consiliul Școlii Doctorale – Cibernetică și Statistică Economică

 1. Prof.univ.dr. ȚIȚAN Emilia Director
 2. Prof.univ.dr. STANCIU Stelian Membru
 3. Prof.dr. GOSCHIN Zizi Membru
 4. Acad. ALBU Liviu Lucian Membru
 5. Acad. ZAMAN Gheorghe Membru
 6. Student-doctorand Ceban Octavian Reprezentantul studenţilor doctoranzi

Pentru mai multe informatii puteti consulta http://doctorat.ase.ro/cibernetica_statistica