Conducere

Decan
Prof. Univ. Dr. Marian Dârdală
Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică

E-mail: marian.dardala@ie.ase.ro
Telefon: int. 163
Prezentare

Prodecan
Prof. Univ. Dr. Constanța Mihăescu
Departamentul de Statistică și Econometrie
Responsabil de activitatea didactică

E-mail: constanta.mihaescu@csie.ase.ro
Telefon: int. 354
Prezentare

Prodecan
Prof. Univ. Dr. Bogdan Iftimie
Departamentul de Matematici Aplicate
Responsabil de relațiile cu mediul economico-social și viața studențească

E-mail: iftimieb@csie.ase.ro
Telefon: int. 358
Prezentare

Prodecan
Prof. Univ. Dr. Claudiu Herțeliu
Departamentul de Statistică și Econometrie
Responsabil de cercetarea științifică și relațiile internaționale

E-mail: hertz@csie.ase.ro
Telefon: int. 358
Prezentare

Director Departament Statistică și Econometrie
Prof. Univ. Dr. Erika Marin

E-mail: erika.marin@csie.ase.ro
Telefon: int. 381

Director Departament Informatică și Cibernetică Economică
Conf. Univ. Dr. Cristian-Eugen Ciurea

E-mail: cristian.ciurea@ie.ase.ro
Telefon: int. 319
CV

Director Departament Matematici Aplicate
Prof. Univ. Dr. Marius Giuclea

E-mail: marius.giuclea@csie.ase.ro
Telefon: int. 328
CV

Director Școală Doctorală Cibernetică și Statistică Economică
Prof. Univ. Dr. Emilia Țițan
Departamentul de Statistică și Econometrie

E-mail: emilia.titan@csie.ase.ro
Telefon: int. 324
CV

Director Școală Doctorală Informatică Economică
Prof. Univ. Dr. Paul Pocatilu
Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică

E-mail: paul.pocatilu@ie.ase.ro
Telefon: int. 314

Consiliul Facultății

Cadre didactice membre în Consiliul Facultății

Conf. Univ. Dr. Anamaria Aldea (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Conf. Univ. Dr. Luiza Bădin (Departamentul de Matematici Aplicate);
Prof. Univ. Dr. Cătălin Boja (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Răzvan Bologa (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Conf. Univ. Dr. Cristian-Eugen Ciurea (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Marian Dârdală (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Conf. Univ. Dr. Silvia-Cristina Dedu (Departamentul de Matematici Aplicate);
Conf. Univ. Dr. Felix Furtună (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Marius Giuclea (Departamentul de Matematici Aplicate);
Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Claudiu Herțeliu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Cătălin Huidumac (Departamentul de Economie și Politici Economice);
Prof. Univ. Dr. Erika Marin (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Constanța Mihăescu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Paul Pocatilu (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Mihai-Daniel Roman (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Ion Smeureanu (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Conf. Univ. Dr. Vasile-Alexandru Strat (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Emilia Țițan (Departamentul de Statistică și Econometrie).

Studenți membri în Consiliul Facultății

  • MARINACHE RUXANDRA (An III, Licență, Informatică Economică);
  • CARAGEA ILIANA-BRÎNDUŞA (An II, Masterat, AACPI);
  • DINCĂ LAURENŢIU-GABRIEL (An I, Masterat, BDSA);
  • COMÎNCEANU IOANA (An I, Masterat, SIMPRE);
  • DRĂGHICI COSTIN (An III, Licență, Informatică Economică în limba engleză);
  • BĂLAN SILVIA-BIANCA (An II, Masterat, E-BUS);
  • STANCU DIANA-ELENA ( An II, Licență, Informatică Economică).

Membri în Senatul Universitar

Cadre didactice membre în Senatul Universitar

Prof. Univ. Dr. Cătălin-Emilian Boja (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Răzvan Bologa (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Conf. Univ. Dr. Cristian-Eugen Ciurea (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Marian Dârdală (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Marius Giuclea (Departamentul de Matematici Aplicate);
Prof. Univ. Dr. Claudiu Herțeliu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Erika Marin (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Constanța Mihăescu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Ion Smeureanu (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Emilia Țițan (Departamentul de Statistică și Econometrie).

Studenți membri în Senatul Universitar

• MARINACHE RUXANDRA (An III, Licență, Informatică Economică);
• CARAGEA ILIANA-BRÎNDUŞA (An II, Masterat, AACPI);
• COMÎNCEANU IOANA (An I, Masterat, SIMPRE);
• DINCĂ LAURENŢIU-GABRIEL (An I, Masterat, BDSA).

Secretar Șef
Claudia Costache

E-mail: claudia.costache@csie.ase.ro
Telefon: int. 119