Conducere

Decan
Prof. Univ. Dr. Claudiu HERȚELIU
Departamentul de Statistică și Econometrie

E-mail: hertz@csie.ase.ro
Telefon: int. 163
Prezentare

Prodecan
Prof. Univ. Dr. Constanța MIHĂESCU
Departamentul de Statistică și Econometrie
Responsabil de activitatea didactică

E-mail: constanta.mihaescu@csie.ase.ro
Telefon: int. 354
Prezentare

Prodecan
Conf. Univ. Dr. Ovidiu Solomon
Departamentul de Matematici Aplicate
Responsabil de relațiile cu mediul economico-social și viața studențească

E-mail: ovidiu.solomon@csie.ase.ro
Telefon: int. 358

Prodecan
Prof. Univ. Dr. Adriana DÂRDALĂ
Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
Responsabil de cercetarea științifică și relațiile internaționale

E-mail: adriana.dardala@ie.ase.ro
Telefon: int. 358
Prezentare

Director Departament Statistică și Econometrie
Prof. Univ. Dr. Erika Marin

E-mail: erika.marin@csie.ase.ro
Telefon: int. 381

Director Departament Informatică și Cibernetică Economică
Conf. Univ. Dr. Cristian-Eugen Ciurea

E-mail: cristian.ciurea@ie.ase.ro
Telefon: int. 319
CV

Director Departament Matematici Aplicate
Prof. Univ. Dr. Marius Giuclea

E-mail: marius.giuclea@csie.ase.ro
Telefon: int. 328
CV

Director Școală Doctorală Cibernetică și Statistică Economică
Prof. Univ. Dr. Emilia Țițan
Departamentul de Statistică și Econometrie

E-mail: emilia.titan@csie.ase.ro
Telefon: int. 324
CV

Director Școală Doctorală Informatică Economică
Prof. Univ. Dr. Marian STOICA
Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică

E-mail: marians@ase.ro
Telefon: int. 314

Consiliul Facultății

Cadre didactice membre în Consiliul Facultății

Conf. Univ. Dr. Luiza Bădin (Departamentul de Matematici Aplicate);
Prof. Univ. Dr. Cătălin Boja (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Cristian-Eugen Ciurea (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Conf. Univ. Dr. Monica Iuliana Condruz Băcescu (Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri);
Prof. Univ. Dr. Adriana Anamaria Davidescu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Marian Dârdală (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Felix Furtună (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Marius Giuclea (Departamentul de Matematici Aplicate);
Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Claudiu Herțeliu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Bogdan Iftimie (Departamentul de Matematici Aplicate);
Prof. Univ. Dr. Ionel Jianu (Departamentul de Contabilitate și Audit)
Prof. Univ. Dr. Erika Marin (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Constanța Mihăescu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Lect. Univ. Dr. Liviu Cătălin Moraru (Departamentul Economie și Politici Economice)
Prof. Univ. Dr. Paul Pocatilu (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Mihai-Daniel Roman (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Conf. Univ. Dr. Claudiu Vințe (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Conf. Univ. Dr. Roxana Voicu Dorobanțu (Departamentul de Relații Economice Internaționale)
Prof. Univ. Dr. Răzvan Zota (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică).

Studenți membri în Consiliul Facultății

  • ANA Theodor – Alexandru (An II, Licență, Cibernetică Economică);
  • CHISCĂNEANU Răzvan – Georgian (An II, Licență, Cibernetică Economică);
  • CORLAȚAN Ruxandra – Beatrice (An II, Licență, Cibernetică Economică);
  • DINCĂ Laurențiu – Gabriel (An II, Masterat, BDSA);
  • DINU Ana-Maria – Daniela (An III, Licență, Statistică și Previziune Economică);
  • Marcu Leonardo – Gabriel (An II, Licență, Informatică Economică);
  • STANCU Diana – Elena (An III, Licență, Informatică Economică).

Membri în Senatul Universitar

Cadre didactice membre în Senatul Universitar

Prof. Univ. Dr. Cătălin Boja (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Cristian-Eugen Ciurea (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Marian Dârdală (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Felix Furtună (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Marius Giuclea (Departamentul de Matematici Aplicate);
Prof. Univ. Dr. Claudiu Herțeliu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Erika Marin (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Prof. Univ. Dr. Constanța Mihăescu (Departamentul de Statistică și Econometrie);
Conf. Univ. Dr. Ovidiu Solomon (Departamentul de Matematici Aplicate);
Prof. Univ. Dr. Paul Pocatilu (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof. Univ. Dr. Mihai-Daniel Roman (Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică);
Prof Univ. Dr. Emilia Țițan (Departamentul de Statistică și Econometrie).

Studenți membri în Senatul Universitar

CHISCĂNEANU Răzvan – Georgian (An II, Licență, Cibernetică Economică);
DINCĂ Laurențiu – Gabriel (An II, Masterat, BDSA);
DINU Ana-Maria – Daniela (An III, Licență, Statistică și Previziune Economică);
STANCU Diana – Elena (An III, Licență, Informatică Economică).

Secretar Șef
Claudia COSTACHE

E-mail: claudia.costache@csie.ase.ro
Telefon: int. 158