Pregătirea examenului de licență

Anul 3 și an suplimentar

Studenții din anul 3 din cadrul programelor de licență ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică ce doresc să susțină lucrarea de licență în sesiunea 2023 trebuie să se înscrie pentru a susține acest examen, chiar dacă au depus o cerere și în anii anteriori (dacă este cazul).

Studenții din anul suplimentar care au depus aceste cereri în anii anteriori, dar nu au susținut examenul de licență, trebuie să redepună cererile pentru acest an universitar. În situația în care coordonatorul lucrării nu este de acord cu continuarea colaborării și în anul universitar 2022-2023, studenții trebuie să își aleagă un nou coordonator.

Regulamente și documente ASE privind realizarea și susținerea lucrării de licență


Calendar, documente și informații utile


Oct 27, 2022

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 27.10.2022.Oct 27, 2022
Oct 27, 2022

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 27.10.2022.

Oct 27, 2022

Depunere cereri pentru Informatică și Cibernetică

Important

Începând cu anul universitar 2022 – 2023 procesul de alegere a coordonatorului științific și depunere a documentelor aferente se va face exclusiv prin intermediul platformei https://als.csie.ase.ro ce a fost dezvoltată împreună cu studenți ai facultății CSIE.

Accesarea platformei se va face prin utilizarea contului de e-mail instituțional (@stud.ase.ro).

Important

Studenții din promoțiile anterioare care nu mai au acces la adresa de email instituțională (studenții din promoțiile anterioare 2011) și nu pot încărca cererea, o pot trimite prin email la adresa secretariat@csie.ase.ro. Pentru recuperarea adresei, dacă este cazul, vă rugăm contactați suportul tehnic la adresa it-suport@ase.ro.

Depunere cereri pentru Statistică

Cererile se transmit scanate prin email pe adresa diana.burciu@ase.ro.

Important

Studenții care nu transmit solicitare de colaborarea cu un profesor coordonator prin intermediul aplicației și nu semnează cererea până pe 27 octombrie 2022 își pierd dreptul de a susține lucrarea de licență în sesiunea 2023.

Jun 26, 2023

Verificarea antiplagiat

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de licență, în vederea verificării antiplagiat și a avizării de către coordonatorul științific.

Jun 26, 2023
Jun 30, 2023

Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea.

Jun 30, 2023
Jul 3, 2023

Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de licență încărcate.

Jul 3, 2023
Jul 7, 2023

Verificarea lucrării

Obținerea calificativului Admis / Respins.

Jul 7, 2023

STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE (anul curent și anul suplimentar) și ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE (începând cu promoția 2012) vor încărca pe webstudent.ase.ro lucrarea de LICENȚĂ, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat).

Important

Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE (altele decât cele menționate la punctul 1) vor transmite lucrarea la adresa cercetare@ase.ro de pe adresa de email transmisă prin cererea de alegere a lucrării de finalizare. 

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, în faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de LICENȚĂ și acordarea calificativului Admis/Respins, de către coordonatorii științifici, pentru lucrările de licență încărcate
 • Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări;
Jul 10, 2023

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.

Jul 10, 2023
Jul 12, 2023

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.
(miercuri, 12.07 sunt acceptate documentele transmise până la
ora 13.00)

Jul 12, 2023

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.

Transmiterea ONLINE a lucrării de licență – versiunea validată

La departamentul de care aparține conducătorul științific, astfel:
 • Pentru Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică, studenții vor completa formularele de mai jos, unde vor atașa lucrarea în format PDF cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_CIB_IONESCU_ION.PDF).
  ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro).
  • studenții de la specializarea CIBERNETICĂ ECONOMICĂ vor completa acest formular
  • studenții de la INFORMATICĂ ECONOMICĂ (română, engleză și la distanță) vor completa acest formular

 • Pentru Departamentul de Statistică și Econometrie, studenții vor transmite lucrarea în format PDF la adresa de e-mail diana.burciu@ase.ro cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_STAT_IONESCU_ION.PDF).

  Studenții din promoțiile anterioare care nu pot accesa e-mailul instituțional trebuie să transmită lucrarea pe e-mail, la departamentul de care aparține coordonatorul științific, astfel:
 • la adresa dice@ase.ro (Informatică și Cibernetică Economică),
 • la adresa diana.burciu@ase.ro (Statistică și Econometrie),
  salvată ca fișier PDF cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_CIB_IONESCU_ION.PDF).

Înscrierea în vederea susținerii examenului

SE REALIZEAZĂ FIZIC, LA DEPARTAMENTUL DE CARE APARȚINE CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC, ASTFEL:

 • PENTRU DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ ȘI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ LA SECRETARIATUL DEPARTAMENTULUI, SALA 2314, ETAJUL 3, CLĂDIREA MADGEARU, ÎN INTERVALUL ORAR 11:00-13:00
 • PENTRU DEPARTAMENTUL DE STATISTICĂ ȘI ECONOMETRIE LA SECRETARIATUL DEPARTAMENTULUI, SALA 2606, ETAJUL 6, CLĂDIREA MADGEARU, ÎN INTERVALUL ORAR 16:00-18:00

Documente necesare înscrierii

Absolvenții promoției curente (2022-2023, inclusiv anul III suplimentar 2022-2023):
– cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
– declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;

declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 5) datată și semnată olograf;
– copia cărții de identitate (doua exemplare);

2 poze ¾ identice (pentru diploma de licență);
fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
– dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON), DOAR în cazul studenților din an suplimetar.

Absolvenții promoțiilor anterioare (altele decât 2022-2023 și anul III suplimentar 2022-2023):
– cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
– copia cărții de identitate (doua exemplare);
diploma de bacalaureat și foaia matricolă (în original+copii nelegalizate);
– copia certificatului de naștere;

2 poze ¾ identice (pentru diploma de licență);
fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
– dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON);
– declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
– declarația pe proprie răspundere privind adeclarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 5), datată și semnată olograf.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.

SUSȚINEREA  FIZIC A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – conform programărilor (17-19 iulie 2023)

NR. CRT.DENUMIRE PROGRAMFORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNTLIMBA DE PREDAREACRONIM
1.Cibernetică EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăCIB
2.Statistică și Previziune EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăSTAT
3.Informatică EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăINFO_RO
4.Informatică Economică (în limba engleză)Învățământ cu frecvențăEnglezăINFO_EN
5.Informatică EconomicăÎnvățământ la distanțăRomânăINFO_ID
Jul 17, 2023

Susținere examen

Susținerea FIZIC examenului de licență pe comisii.
Jul 17, 2023
Jul 19, 2023

Susținere examen

Susținerea FIZIC examenului de licență pe comisii.


Jul 19, 2023

Componența comisiilor de licență

 • Informatică Economică cu predare în limba Engleză
 • Informatică Economică (cu predare în limba Română) și Cibernetică Economică
 • Statistică și Previziune Economică

Programul susținerii examenului de licență pe comisii va fi afișat cu 1-2 săptămâni înainte de examen. Componența comisiilor va fi disponibilă și la adresa http://mefc.ase.ro.

Tematica și Bibliografia examenului

În cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2022, partea teoretică va fi evaluată prin întrebări adresate studenților în timpul prezentării. Cunoștințele evaluate sunt descrise în TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

Alocare studenți pe comisie

Studenții vor susține lucrarea de licență în cadrul comisiei din care face parte coordonatorul științific. Daca acesta face parte din mai multe comisii, studenții sunt rugați să îl contacteze pentru a stabili în cadrul cărei comisii are loc susținerea. Pentru orice problemă, studenții sunt rugați să contacteze secretarul comisiei sau coordonatorul științific.

Informații suplimentare


 • teme orientative pe coordonatori de licență Informatică și Cibernetică Economică
 • teme orientative pe coordonatori de licență Statistică