Pregătirea examenului de licență

Anul 3 și an suplimentar

Studenții din anul 3 din cadrul programelor de licență ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică ce doresc să susțină lucrarea de licență în sesiunea septembrie 2022 (SE POT PREZENTA DOAR ABSOLVENȚII CARE NU AU SUSȚINUT EXAMENUL ÎN SESIUNEA IULIE 2022), trebuie să se înscrie pentru a susține acest examen, chiar dacă au depus o cerere și în anii anteriori (dacă este cazul).

Studenții din anul suplimentar care au depus aceste cereri în anii anteriori, dar nu au susținut examenul de licență, trebuie să redepună cererile pentru acest an universitar. În situația în care coordonatorul lucrării nu este de acord cu continuarea colaborării și în anul universitar 2021-2022, studenții trebuie să își aleagă un nou coordonator.

Regulamente și documente ASE privind realizarea și susținerea lucrării de licență


Calendar, documente și informații utile


October 1, 2021

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 28.10.2021.October 1, 2021
October 28, 2021

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 28.10.2021.

October 28, 2021

Formulare necesare:

Alte informații

 • Cererile se depun doar după ce au fost semnate de coordonatorul științific.
 • Studenții din an suplimentar trebuie să redepună cererea.
 • Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile în pagina destinată profesorilor CSIE.

Depunere cereri pentru Informatică și Cibernetică

ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro). Pentru studenții care nu au adresa de e-mail instituțională, cererile se transmit scanate prin e-mail pe adresa secretariat@csie.ase.ro.

Depunere cereri pentru Statistică

Cererile se transmit scanate prin email pe adresa secretariat@csie.ase.ro

Important

Studenții care nu depun cererea pana la 28 octombrie își pierd dreptul de a susține lucrarea de licență în sesiunea iulie 2022.

August 26, 2022

Verificarea antiplagiat

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de licență, în vederea verificării antiplagiat și a avizării de către coordonatorul științific.

August 26, 2022
August 29, 2022

Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea.

August 29, 2022
August 29, 2022

Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de licență încărcate.

August 29, 2022
September 1, 2022

Verificarea lucrării

Obținerea calificativului Admis / Respins.

September 1, 2022

STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE 2022 (anul curent și anul suplimentar) și ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE (începând cu promoția 2012) vor încărca pe webstudent.ase.ro lucrarea de LICENȚĂ, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat).

Important

Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE (altele decât cele menționate la punctul 1) vor transmite lucrarea la adresa cercetare@ase.ro de pe adresa de email transmisă prin cererea de alegere a lucrării de finalizare. 

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, în faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de LICENȚĂ și acordarea calificativului Admis/Respins, de către coordonatorii științifici, pentru lucrările de licență încărcate
 • Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări;
September 2, 2022

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.

02.09.2022 (sunt acceptate documentele transmise până la ora 14.00)

September 2, 2022
September 2, 2022

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.

02.09.2022 (sunt acceptate documentele transmise până la ora 14.00)

September 2, 2022

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.

Transmiterea ONLINE a lucrării de licență – versiunea validată

La departamentul de care aparține conducătorul științific, astfel:
 • Pentru Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică, studenții vor completa formularele de mai jos, unde vor atașa lucrarea în format PDF cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_CIB_IONESCU_ION.PDF).
  ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro).
  • studenții de la specializarea CIBERNETICĂ ECONOMICĂ vor completa acest formular
  • studenții de la INFORMATICĂ ECONOMICĂ (română, engleză și la distanță) vor completa acest formular

 • Pentru Departamentul de Statistică și Econometrie, studenții vor transmite lucrarea în format PDF la adresa de e-mail andreea.enache@ase.ro cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_STAT_IONESCU_ION.PDF).

  Studenții din promoțiile anterioare care nu pot accesa e-mailul instituțional trebuie să transmită lucrarea pe e-mail, la departamentul de care aparține coordonatorul științific, astfel:
 • la adresa dice@ase.ro (Informatică și Cibernetică Economică),
 • la adresa andreea.enache@ase.ro (Statistică și Econometrie),
  salvată ca fișier PDF cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_CIB_IONESCU_ION.PDF).

Înscrierea în vederea susținerii examenului

SE REALIZEAZĂ FIZIC, LA DEPARTAMENTUL DE CARE APARȚINE CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC, ASTFEL:

 • PENTRU DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ ȘI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ LA SECRETARIATUL DEPARTAMENTULUI, SALA 2314, ETAJUL 3, CLĂDIREA MADGEARU, ÎN INTERVALUL ORAR 08:00-14:00
 • PENTRU DEPARTAMENTUL DE STATISTICĂ ȘI ECONOMETRIE LA SECRETARIATUL DEPARTAMENTULUI, SALA 2606, ETAJUL 6, CLĂDIREA MADGEARU, ÎN INTERVALUL ORAR 10:00-14:00

Documente necesare înscrierii

Absolvenții promoției curente (2021-2022, inclusiv anul III suplimentar 2021-2022):
– cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
– declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;

declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 5);
– copia cărții de identitate (doua exemplare);

2 poze ¾ identice (pentru diploma de licență);
fișa de lichidare
– dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON), DOAR în cazul studenților din an suplimetar.

Absolvenții promoțiilor anterioare (altele decât 2021-2022 și anul III suplimentar 2021-2022):
– cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
– copia cărții de identitate;
– copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
– copia certificatului de naștere;

2 poze ¾ identice (pentru diploma de licență);
fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
– dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON);
– declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
– declarația pe proprie răspundere privind adeclarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 5), datată și semnată olograf.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.

SUSȚINEREA  FIZIC A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – conform programărilor (18-20 iulie 2022)

NR. CRT.DENUMIRE PROGRAMFORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNTLIMBA DE PREDAREACRONIM
1.Cibernetică EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăCIB
2.Statistică și Previziune EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăSTAT
3.Informatică EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăINFO_RO
4.Informatică Economică (în limba engleză)Învățământ cu frecvențăEnglezăINFO_EN
5.Informatică EconomicăÎnvățământ la distanțăRomânăINFO_ID
September 5, 2022

Susținere examen

Susținerea FIZIC examenului de licență pe comisii.
September 5, 2022
September 5, 2022

Susținere examen

Susținerea FIZIC examenului de licență pe comisii.


September 5, 2022

Componența comisiilor de licență

 • Informatică Economică cu predare în limba Engleză
 • Informatică Economică (cu predare în limba Română) și Cibernetică Economică
 • Statistică și Previziune Economică

Programul susținerii examenului de licență pe comisii va fi afișat cu 1-2 săptămâni înainte de examen. Componența comisiilor va fi disponibilă și la adresa http://mefc.ase.ro.

Tematica și Bibliografia examenului

În cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2022, partea teoretică va fi evaluată prin întrebări adresate studenților în timpul prezentării. Cunoștințele evaluate sunt descrise în TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

Alocare studenți pe comisie

Studenții vor susține lucrarea de licență în cadrul comisiei din care face parte coordonatorul științific. Daca acesta face parte din mai multe comisii, studenții sunt rugați să îl contacteze pentru a stabili în cadrul cărei comisii are loc susținerea. Pentru orice problemă, studenții sunt rugați să contacteze secretarul comisiei sau coordonatorul științific.

Informații suplimentare