Pregătirea examenului de licență

Anul 3 și an suplimentar

Studenții din anul 3 din cadrul programelor de licență ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică ce doresc să susțină lucrarea de licență în sesiunea iulie 2021, trebuie să se înscrie pentru a susține acest examen, chiar dacă au depus o cerere și în anii anteriori (dacă este cazul).

Studenții din anul suplimentar care au depus aceste cereri în anii anteriori, dar nu au susținut examenul de licență, trebuie să redepună cererile pentru acest an universitar. În situația în care coordonatorul lucrării nu este de acord cu continuarea colaborării și în anul universitar 2020-2021, studenții trebuie să își aleagă un nou coordonator.

Regulamente și documente ASE privind realizarea și susținerea lucrării de licență


Calendar, documente și informații utile


Oct 1, 2021

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 31.10.2020.Oct 1, 2021
Oct 31, 2021

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 31.10.2020.

Oct 31, 2021

Formulare necesare:

Alte informații

 • Cererile se depun doar după ce au fost semnate de coordonatorul științific.
 • Studenții din an suplimentar trebuie să redepună cererea.
 • Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile în pagina destinată profesorilor CSIE.

Depunere cereri pentru Informatică și Cibernetică

Depunere cereri pentru Statistică

Cererile se transmit scanate prin email pe adresa secretariat@csie.ase.ro

Important

Studenții care nu depun cererea pana la 31 octombrie își pierd dreptul de a susține lucrarea de licență în sesiunea iulie 2021.

Jun 28, 2021

Încărcarea lucrării

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de licență, în vederea verificării antiplagiat și a avizării de către coordonatorul științific.

Jun 28, 2021
Jul 2, 2021

Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea.

Jul 2, 2021
Jul 5, 2021

Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de licență încărcate.

Jul 5, 2021
Jul 9, 2021

Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis / Respins.

Jul 9, 2021

În această perioadă, studenții trebuie să încarce pe platforma Web lucrarea de licență (conținutul, capitolul de anexe și cel aferent bibliografiei se încarcă în documente MS Word sau PDF separate).

Important

Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

Studenții care au încărcat lucrarea în sesiunile anterioare, dar care nu au susținut examenul de licență, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului antiplagiat înainte de a încărca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, în faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

 • Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări
Jul 12, 2021

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.


Jul 12, 2021
Jul 14, 2021

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.

Jul 14, 2021

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.

Înscrierile se fac la secretariatul departamentelor:

 • Sala 2314 pentru Informatică și Cibernetică Economică luni (08.07.2019) – marți (09.07.2019), în intervalul 8:00-18:00 și miercuri (10.07.2019), între 08:00-14:00. 
 • Sala 2606 pentru Statistică (între orele 8.00 -15.00 de luni până miercuri)

Documente necesare înscrierii

 1. Cerere tip pentru înscrierea la examenul de licență;
 2. Cererea se depune fără avizul coordonatorului, acesta fiind obținut pe platforma Web;
 3. Copie xerox după CI;
 4. Două fotografii tip buletin (cu numele și prenumele trecut pe verso pe fiecare poză în parte);
 5. Chitanța cu taxa pentru susținerea examenului de licență – DOAR pentru absolvenții din promoțiile anterioare și din anul suplimentar care nu au susținut licența la momentul respectiv. Studenții care au început programul de licență în 2018 nu plătesc această taxă;
 6. Lucrarea de licență, printată din platforma Web, versiunea validată în faza anterioară;
 7. Un CD conținând lucrarea, aplicația și prezentarea. CD-ul se pune într-o copertă de hârtie și se lipește pe coperta interioară a tezei.
Jul 19, 2021

Susținere examen

Susținerea examenului de licență pe comisii.
Jul 19, 2021
Jul 21, 2021

Susținere examen

Susținerea examenului de licență pe comisii.


Jul 21, 2021

Componența comisiilor de licență

 • Informatică Economică cu predare în limba Engleză
 • Informatică Economică (cu predare în limba Română) și Cibernetică Economică
 • Statistică și Previziune Economică

Programul susținerii examenului de licență pe comisii va fi afișat cu 1-2 săptămâni înainte de examen. Componența comisiilor va fi disponibilă și la adresa http://mefc.ase.ro/comisii.

Tematica și Bibliografia examenului

În cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2021, partea teoretică va fi evaluată prin întrebări adresate studenților în timpul prezentării. Cunoștințele evaluate sunt descrise în TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

Alocare studenți pe comisie

Studenții vor susține lucrarea de licență în cadrul comisiei din care face parte coordonatorul științific. Daca acesta face parte din mai multe comisii, studenții sunt rugați să îl contacteze pentru a stabili în cadrul cărei comisii are loc susținerea. Pentru orice problemă, studenții sunt rugați să contacteze secretarul comisiei sau coordonatorul științific.

Informații suplimentare