Pregătirea examenului de licență

Anul 3 și an suplimentar

Studenții din anul 3 din cadrul programelor de licență ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică ce doresc să susțină lucrarea de licență în sesiunea iulie 2022, trebuie să se înscrie pentru a susține acest examen, chiar dacă au depus o cerere și în anii anteriori (dacă este cazul).

Studenții din anul suplimentar care au depus aceste cereri în anii anteriori, dar nu au susținut examenul de licență, trebuie să redepună cererile pentru acest an universitar. În situația în care coordonatorul lucrării nu este de acord cu continuarea colaborării și în anul universitar 2021-2022, studenții trebuie să își aleagă un nou coordonator.

Regulamente și documente ASE privind realizarea și susținerea lucrării de licență


Calendar, documente și informații utile


October 1, 2021

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 28.10.2021.October 1, 2021
October 28, 2021

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 28.10.2021.

October 28, 2021

Formulare necesare:

Alte informații

 • Cererile se depun doar după ce au fost semnate de coordonatorul științific.
 • Studenții din an suplimentar trebuie să redepună cererea.
 • Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile în pagina destinată profesorilor CSIE.

Depunere cereri pentru Informatică și Cibernetică

ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro). Pentru studenții care nu au adresa de e-mail instituțională, cererile se transmit scanate prin e-mail pe adresa secretariat@csie.ro.

Depunere cereri pentru Statistică

Cererile se transmit scanate prin email pe adresa secretariat@csie.ase.ro

Important

Studenții care nu depun cererea pana la 28 octombrie își pierd dreptul de a susține lucrarea de licență în sesiunea iulie 2022.

June 27, 2022

Încărcarea lucrării

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de licență, în vederea verificării antiplagiat și a avizării de către coordonatorul științific.

June 27, 2022
July 1, 2022

Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea.

July 1, 2022
July 4, 2022

Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de licență încărcate.

July 4, 2022
July 8, 2022

Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis / Respins.

July 8, 2022

În această perioadă, studenții trebuie să încarce pe platforma Web lucrarea de licență (conținutul, capitolul de anexe și cel aferent bibliografiei se încarcă în documente MS Word sau PDF separate).

Important

Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

Studenții care au încărcat lucrarea în sesiunile anterioare, dar care nu au susținut examenul de licență, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului antiplagiat înainte de a încărca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, în faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

 • Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări;
July 11, 2022

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.
Miercuri, 14.07 sunt acceptate documentele transmise până la ora 14:00.

July 11, 2022
July 13, 2022

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.
Miercuri, 14.07 sunt acceptate documentele transmise până la ora 14:00.

July 13, 2022

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență.

Transmiterea lucrării de licență – versiunea validată

La departamentul de care aparține conducătorul științific, astfel:
 • Pentru Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică, studenții vor completa formularul de la această adresă, unde vor atașa lucrarea în format PDF cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_CIB_IONESCU_ION.PDF).
  ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro).
 • Pentru Departamentul de Statistică și Econometrie, studenții vor transmite lucrarea în format PDF la adresa de e-mail andreea.enache@ase.ro cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_STAT_IONESCU_ION.PDF).

  Studenții din promoțiile anterioare care nu pot accesa e-mailul instituțional trebuie să transmită lucrarea pe e-mail, la departamentul de care aparține coordonatorul științific, astfel:
 • la adresa dice@ase.ro (Informatică și Cibernetică Economică),
 • la adresa andreea.enache@ase.ro (Statistică și Econometrie),
  salvată ca fișier PDF cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_CIB_IONESCU_ION.PDF).

Înscrierea în vederea susținerii examenului

Studenții vor completa formularul, astfel:

Studenții promoției curente (an curent și ani suplimentari):

 • Pentru programul de studii Cibernetică Economică, la această adresă;
 • Pentru programul de studii Statistică și Previziune Economică, la această adresă;
 • Pentru programul de studii Informatică Economică – Cu frecvență, la această adresă;
 • Pentru programul de studii Informatică Economică (în limba engleză), la această adresă;
 • Pentru programul de studii Informatică Economică – La distanță, la această adresă,
  unde vor atașa documentele solicitate în format PDF.
  ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro).

Studenții din promoțiile anterioare trebuie să transmită documentele de înscriere pe e-mail la adresa licenta2021@csie.ase.ro, într-un fișier denumit NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_STAT_IONESCU_ION.PDF).
Documentele trebuie să fie încărcate într-un singur fișier PDF.

Documente necesare înscrierii

Absolvenții promoției curente (2020-2021, inclusiv anul III suplimentar 2020-2021):
– cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
– declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
– copia cărții de identitate;
fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
– dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON), DOAR în cazul studenților din an suplimetar.

Absolvenții promoțiilor anterioare (altele decât 2020-2021 și anul III suplimentar 2020-2021):
– cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
– copia cărții de identitate;
– copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
– copia certificatului de naștere;
fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
– dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON);
– declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
– declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe e-mail (Anexa 3), datată și semnată olograf.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.

Până pe 14 iulie 2021, candidații sunt obligați să verifice pe adresa de e-mail confirmarea transmiterii documentelor prin formularul de înscriere, iar cei din promoțiile anterioare confirmarea primirii documentelor trimise prin e-mail.

NR. CRT.DENUMIRE PROGRAMFORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNTLIMBA DE PREDAREACRONIM
1.Cibernetică EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăCIB
2.Statistică și Previziune EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăSTAT
3.Informatică EconomicăÎnvățământ cu frecvențăRomânăINFO_RO
4.Informatică Economică (în limba engleză)Învățământ cu frecvențăEnglezăINFO_EN
5.Informatică EconomicăÎnvățământ la distanțăRomânăINFO_ID
July 18, 2022

Susținere examen

Susținerea examenului de licență pe comisii.
July 18, 2022
July 20, 2022

Susținere examen

Susținerea examenului de licență pe comisii.


July 20, 2022

Componența comisiilor de licență

 • Informatică Economică cu predare în limba Engleză
 • Informatică Economică (cu predare în limba Română) și Cibernetică Economică
 • Statistică și Previziune Economică

Programul susținerii examenului de licență pe comisii va fi afișat cu 1-2 săptămâni înainte de examen. Componența comisiilor va fi disponibilă și la adresa http://mefc.ase.ro/comisii.

Tematica și Bibliografia examenului

În cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2022, partea teoretică va fi evaluată prin întrebări adresate studenților în timpul prezentării. Cunoștințele evaluate sunt descrise în TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

Alocare studenți pe comisie

Studenții vor susține lucrarea de licență în cadrul comisiei din care face parte coordonatorul științific. Daca acesta face parte din mai multe comisii, studenții sunt rugați să îl contacteze pentru a stabili în cadrul cărei comisii are loc susținerea. Pentru orice problemă, studenții sunt rugați să contacteze secretarul comisiei sau coordonatorul științific.

Informații suplimentare