Programe postuniversitare

Oferta educațională cu programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică:

Informațiile legate de programele de postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională și înscrieri se obțin de la secretariatul facultății.

Informații suplimentare despre metodologii și regulamente privind programele postuniversitare se găsesc la acest link.

Programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se organizează numai dacă sunt îndeplinite condițiile dimensionării formațiilor de studii.

Informații despre autorizarea programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă aici.