Programe postuniversitare

Oferta educațională cu programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:

1. Programe postuniversitare de 90 ore (40 ore curs + 50 ore seminar)

 • Analiză, proiectare şi administrarea arhitecturilor Microsoft specifice cloud-urilor private/hibride
 • Tehnici şi metode cantitative de analiză economică

2. Programe postuniversitare de 40 ore (20 ore curs + 20 ore seminar)

 • Analiza şi proiectarea orientată obiect a produselor software
 • Reţele de calculatoare
 • Prelucrarea analitică a datelor în sas
 • Tehnici de realizarea a sondajelor şi anchetelor statistice
 • Statistica în studii şi cercetări medicale
 • Business analysis

3. Programe postuniversitare de 30 ore (15 ore curs + 15 ore seminar)

 • Administrarea sistemelor Unix/Linux
 • Asigurarea calității software
 • Baze de date Oracle. Programare în Limbajele sql şi pl/sql
 • Dezvoltarea aplicaţiilor web
 • Guvernanţa în sectorul public
 • Instrumente Oracle pentru business intelligence
 • Introducere în programarea platformei mobile android
 • Microsoft office pentru afaceri
 • Noţiuni avansate de Unix/Linux
 • Politici economice anticiclice
 • Programarea platformelor mobile Android si J2ME
 • Tehnologii pentru afaceri electronice
 • Utilizarea limbajului UML în dezvoltarea sistemelor informatice
 • Utilizarea tehnologiei ASP.NET pentru dezvoltarea de aplicaţii internet

4. Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs + 10 ore seminar)

 • Administrarea bazelor de date Oracle
 • Comerţ electronic
 • Instrumente de planificare a proiectelor: Microsoft Project
 • Introducere în Unix/Linux
 • Programarea avansată a dispozitivelor mobile: Android
 • Programarea dispozitivelor mobile: Windows Phone
 • Vizualizarea datelor
 • Cisco – comutare LAN si Wireless
 • Cisco – concepte si protocoale de rutere
 • Cisco – fundamente de retea
 • Cisco – retele WAN

Înscrierile se fac la secretariatul Biroului de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, etaj 3, sala 0337, Sector 1, București. Informaţii suplimentare se pot obține apelând numerele de telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01 int. 326 sau la adresa de e-mail postuniversitare@ase.ro.