Programe de licență

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică oferă următoarele programe de licență:

Informatică Economică

Programul de licență în Informatica Economica asigură formare pentru: analiza, proiectarea și implementarea sistemelor informatice în organizații, utilizarea și configurarea de pachete software cu aplicații în economie, dezvoltarea și introducerea de software aplicat, cercetarea și aplicarea noilor tehnologii din domeniul calculatoarelor; cunoștințe de programare pe calculator.

În calitate de buni analiști și buni specialiști în cele mai recente tehnici, capabili să înțeleagă și să analizeze problemele de management, absolvenții trebuie să fie în măsură să ofere soluții la nivelul celor mai recente realizări în domeniu, în legătură strânsâ cu obiectivele, structura organizatorică și posibilitățile companiei.

Mai multe informații…

Informatică Economică / Business Informatics (engleză)

The Undergraduate Program in Economic Informatics ensures the training for: analysis, design and implementation of information systems in enterprises; utilization and configuration of software packages with application in economy; development and introduction of the applied software; research and application of the new computer science technologies; computer programming skills.

As good analysts, good specialists in the latest technique, able to understand and analyze the problems of management, the graduates should be able to offer solutions at the level of the latest achievements in the field, in closed connection with the goals, organization and possibilities of the enterprise.

More info …

Cibernetică Economică

Programul de licență în Cibernetică Economică are o tradiție îndelungată și valoroasă, recunoscută atât la nivel național, cât și internațional. Profilul absolvenților de Cibernetică Economică atinge mai multe arii moderne de specialitate, cu aplicabilitate extrem de variabilă, cum ar fi: cibernetică economică și sisteme dinamice, teoria jocurilor și negociere, teoria deciziei, analiza și simularea proceselor economice, microeconomie cantitativă și macroeconomie cantitativă, cercetări operaționale; modelare și optimizare, modelare, evaluare și analiză de risc și incertitudine; teoria echilibrului economic; analiza multidimensională a datelor, data mining, recunoaștere de forme și rețele neuronale.

În procesul de formare în domeniul de Cibernetică Economică se pot înscrie candidați care doresc să se specializeze în modelarea ciberneticii economice, precum și în utilizarea celor mai recente metode, tehnici și instrumente de analiză, simulare, predicție și decizie.

Mai multe informații…

Statistică și Previziune Economică

Programul de licen în Statistica și Previziune Economica are ca obiectiv să se poziționeze ca lider în domeniul învățământului superior privind statistică din România, pe baza experienței îndelungate. De asemenea, programul de licență în Statistică și Previziune Economică își propune să pregătească viitorii specialiști care să corespundă cerințelor și exigențelor economiei de piață și să contribuie, alături de Institutul Național de Statistică și de alte instituții de învățământ superior, la promovarea statisticii în România, cu scopul de a spori capacitatea organizațiilor de a valorifica oportunitățile de afaceri, de a îndeplini deopotrivă propriile obiective și așteptările clienților, precum și ale piețelor vizate.

Mai multe informații…