Cereri & Formulare

Licență:

Masterat:

De interes comun:

Important: Solicitările pentru adeverințele de student sau situațiile școlare se fac EXCLUSIV pe email, de pe adresa instituțională a studentului și se vor trimite la adresa: registratura@csie.ase.ro.

Model cereri: