Pregătirea examenului de disertație

Studenții din anul 2 sau din promoțiile anterioare, din cadrul programelor de masterat ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ce doresc sa susțină lucrarea de disertație în sesiune iulie 2024 (SE POT PREZENTA DOAR ABSOLVENȚII CARE NU AU SUSȚINUT EXAMENUL ÎN SESIUNILE TRECUTE), trebuie sa se înscrie pentru a susține acest examen.

Absolvenții din promoțiile anterioare

Studenții din an suplimentar sau absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut lucrarea de disertație trebuie sa redepună cererea dacă doresc susținerea examenului de disertației în sesiunea iulie 2024 (SE POT PREZENTA DOAR ABSOLVENȚII CARE NU AU SUSȚINUT EXAMENUL ÎN SESIUNILE ANTERIOARE).

Regulamente si documente ASE privind realizarea si susținerea lucrării de disertație


Studenții sunt rugați să consulte următoarele documente:

Calendar, documente și informații utile examen de disertație


Oct 1, 2023

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 24.11.2023Oct 1, 2023
Nov 24, 2023

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 24.11.2023

Nov 24, 2023

Formulare necesare:

Alte informații

 • Cererile se depun doar după ce au fost semnate de coordonatorul științific;
 • Studenții din an suplimentar trebuie sa redepuna cererea;
 • Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile în pagina destinată profesorilor CSIE.

Depunere cereri pentru Informatică și Cibernetică

ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro). Pentru studenții care nu au adresa de e-mail instituțională, cererile se transmit scanate prin e-mail pe adresa secretariat@csie.ase.ro.

Important

Studenții din promoțiile anterioare care nu mai au acces la adresa de email instituțională (studenții din promoțiile anterioare 2011) și nu pot încărca cererea, o pot trimite prin email la adresa secretariat@csie.ase.ro. Pentru recuperarea adresei, dacă este cazul, vă rugăm contactați suportul tehnic la adresa it-suport@ase.ro.

Depunere cereri pentru Statistică

Cererile se transmit scanate prin email pe adresa diana.burciu@ase.ro.

Important

Studenții care nu depun cererea până pe 24 noiembrie își pierd dreptul de a susține lucrarea de disertație în sesiunea iulie 2024.

Jun 10, 2024

Verificarea antiplagiat

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de disertație, in vederea verificări anti-plagiat si a avizării de către coordonatorul științific.

Jun 10, 2024
Jun 16, 2024

Verificarea antiplagiat

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea de disertație

Jun 16, 2024
Jun 17, 2024

Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de disertație încărcate

Jun 17, 2024
Jun 21, 2024

Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis/Respins

Jun 21, 2024

STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE (an curent și ani suplimentari) și ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE (începând cu promoția 2011) vor încărca pe webstudent.ase.ro lucrarea de disertație, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat).

ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE (altele decât cele menționate la punctul 1) vor transmite lucrarea la adresa cercetare@ase.ro de pe adresa de email transmisă prin cererea de alegere a lucrării de finalizare. 

Important

Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

Studenții care au încărcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au susținut examenul de disertație, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului anti plagiat înainte de a încărca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație și acordarea calificativului Admis/Respins, de către coordonatorii științifici, pentru lucrările de disertație încărcate.

Jun 27, 2024

Înscriere examen disertație

Depunerea online a documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.

Jun 27, 2024
Jun 28, 2024

Înscriere examen disertație

Depunerea online a documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.
(sunt acceptate documentele transmise până la
ora 11.00)

Jun 28, 2024

Transmiterea a lucrării de disertație – versiunea validată

Aceasta se va face la departamentul de care aparține conducătorul științific, astfel:
 • Pentru departamentul de Informatică și Cibernetică Economică, studenții vor completa formularul de la această adresă, unde vor atașa lucrarea în format PDF cu denumirea: NUME_PRENUME_ACRONIM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_AACPI_IONESCU_ION.PDF).
  ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de email instituțional (….@stud.ase.ro);
 • Pentru departamentul de Statistică și Econometrie, studenții vor transmite lucrarea în format PDF la adresa de e-mail diana.burciu@ase.ro cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_ST_IONESCU_ION.PDF);
 • Studenții din promoțiile anterioare care nu pot accesa emailul instituțional trebuie să transmită lucrarea pe email, la departamentul de care aparține conducătorul științific, astfel:
 • la adresa dice@ase.ro (INFORMATICĂ ȘI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ), respectiv

salvată ca fișier PDF cu denumirea:

NUME_PRENUME_ ACRONIM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR.PDF

(Ex: POPESCU_IOANA_AACPI_IONESCU_ION.PDF)

Înscrierea în vederea susținerii examenului

Studenții promoției curente (2022-2024, inclusiv anul II suplimentar 2023-2024) vor completa formularul de la această adresă, unde vor atașa documentele solicitate în format PDF.
ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de email instituțional (….@stud.ase.ro).


Studenții din promoțiile anterioare (altele decât 2022-2024 și anul II suplimentar 2023-2024) trebuie să transmită documentele de înscriere pe e-mail la adresa disertatie2024@csie.ase.ro, într-un fișier denumit NUME_PRENUME_ACRONIM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_AACPI_IONESCU_ION.PDF).

Documentele trebuie să fie încărcate într-un singur fișier pdf.

Documente necesare înscrierii

Absolvenții promoției curente (2022-2024), inclusiv anul II suplimentar (2023-2024):

 1. Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf (ATENȚIE: titlul lucrării să fie identic cu cel din pagina WEB și cu cel de pe cererea pentru alegerea temei lucrării de disertație)
 2. Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
 3. Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 5) datată și semnată olograf;
 4. Copia cărții de identitate (2 exemplare);
 5. Fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos), SEMNĂTURILE DIN TABEL VOR FI OBȚINUTE DE CĂTRE FACULTATE;
 6. Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) – DOAR în cazul studenților din an suplimentar și din promoțiile anterioare.

Absolvenții promoțiilor anterioare (altele decât 2022-2024 și anul II suplimentar 2023-2024):

 1. Cererea de înscriere de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf;
 2. Copia cărții de identitate (2 exemplare);
 3. Copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
 4. Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă;
 5. Copia certificatului de naștere;
 6. Fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos), SEMNĂTURILE DIN TABEL VOR FI OBȚINUTE DE CĂTRE FACULTATE;
 7. Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON);
 8. Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
 9. Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 3), datată și semnată olograf.
 10. Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 5) datată și semnată olograf.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.

CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE, PE ADRESA DE E-MAIL, CONFIRMAREA PRIMIRII DOCUMENTELOR PANA PE 28.06.2024.

NR. CRT.DENUMIRE PROGRAMACRONIM
1.Analiza afacerilor și controlul performanței întreprinderiiAACPI
2.Baze de date – Suport pentru afaceriBDSA
3.Cibernetică și economie cantitativăCEC
4.E-BusinessEB
5.Informatică economicăIE
6.Securitate infromaticăSI
7.Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economiceSIMPRE
8.StatisticăST
Jul 3, 2024

Susținere FIZIC examen

Susținerea FIZIC a examenului de disertație pe comisii.
Jul 3, 2024
Jul 5, 2024

Susținere FIZIC examen

Susținerea FIZIC a examenului de disertație pe comisii.


Jul 5, 2024

Componența comisiilor de disertație

Programe de masterat:

Programul susținerii examenului de disertație pe comisii va fi afișat cu 1-2 săptămâni înainte de examen.

Alocare studenți pe comisie

Studenții vor susține lucrarea de disertație în cadrul comisiei din care face parte coordonatorul științific. Dacă acesta face parte din mai multe comisii, studenții sunt rugați să îl contacteze pentru a stabili în cadrul cărei comisii are loc susținerea. Pentru orice problemă, studenții sunt rugați să contacteze secretarul comisiei sau coordonatorul științific.