Pregătirea examenului de disertație

Studenții din anul 2 sau din promoțiile anterioare, din cadrul programelor de masterat ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ce doresc sa susțină lucrarea de disertație în sesiune iunie 2021, trebuie sa se înscrie pentru a susține acest examen.

Absolvenții din promoțiile anterioare

Studenții din an suplimentar sau absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut lucrarea de disertație trebuie sa redepună cererea dacă doresc susținerea examenului de disertației în sesiunea iunie 2021.

Regulamente si documente ASE privind realizarea si susținerea lucrării de disertație


Studenții sunt rugați să consulte următoarele documente:

Calendar, documente și informații utile examen de disertație


Nov 30, 2020

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 30.11.2021Nov 30, 2020
Oct 31, 2020

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 30.11.2021

Oct 31, 2020

Formulare necesare:

Alte informații

 • Cererile se depun doar după ce au fost semnate de coordonatorul științific
 • Studenții din an suplimentar trebuie sa redepuna cererea.
 • Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile in pagina destinata profesorilor CSIE.

Depunere cereri pentru Informatică și Cibernetică

Important

Studenții din promoțiile anterioare care nu mai au acces la adresa de email instituțională si nu pot încărca cererea, o pot trimite prin email la adresa secretariat@csie.ase.ro. Pentru recuperarea adresei vă rugăm contactați suportul tehnic la adresa it-suport@ase.ro

Depunere cereri pentru Statistică

Cererile se transmit scanate prin email pe adresa secretariat@csie.ase.ro

Important

Studenții care nu depun cererea pana pe 30 noiembrie își pierd dreptul de a susține lucrarea de disertație in sesiunea iulie 2021

Jun 14, 2021

Încărcarea lucrării

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de disertație, in vederea verificări anti-plagiat si a avizării de către coordonatorul științific.

Jun 14, 2021
Jun 20, 2021

Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea de disertație

Jun 20, 2021
Jun 22, 2021

Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de disertație încărcate

Jun 22, 2021
Jun 25, 2021

Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis/Respins

Jun 25, 2021

In aceasta perioada studenții trebuie sa încarce pe platforma Web lucrarea de disertaței (conținutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se încarcă in documente MS Word sau PDF separate).

Important

Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

Studenții care au încărcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au susținut examenul de disertație, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului anti plagiat înainte de a încărca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări

 • instrucțiuni privind verificarea antiplagiat, 2020-2021
Jul 1, 2021

Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație


Jul 1, 2021
Jul 2, 2021

Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație

Jul 2, 2021

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.

Înscrierile se fac la secretariatul departamentelor:

 • sala 2314 pentru Informatica si Cibernetica Economica luni(08.07.2019) – marti (09.07.2019) in intervalul 8:00-18:00 si miercuri (10.07.2019) intre 08:00-14:00 
 • sala 2606 pentru Statistica (între orele 8.00 -15.00 de luni până miercuri)

Documente necesare înscrierii

 1. Cerere tip pentru înscrierea la examenul  de disertație
 2. Cererea se depune fără avizul coordonatorului, acesta fiind obținut pe platforma Web.
 3. Copie xerox după CI;
 4. Doua fotografii tip buletin (cu numele si prenumele trecut pe verso pe fiecare poza în parte);
 5. Chitanța cu taxa pentru susținerea examenului de disertație – DOAR pentru absolvenții din promoțiile anterioare si din anul suplimentar care nu au susținut disertația la momentul respectiv. Studenții care au început programul de masterat în 2019 nu plătesc aceasta taxa
 6. Lucrarea de disertație, printata din platforma Web, versiunea validată în faza anterioară
 7. Un CD conținând lucrarea, aplicația si prezentarea. CD-ul se pune într-o coperta de hârtie și se lipește pe coperta interioară a tezei.
Jul 7, 2021

Susținere examen

Susținerea examenului de disertație pe comisii
Jul 7, 2021
Jul 9, 2021

Susținere examen

Susținerea examenului de disertație pe comisii


Jul 9, 2021

Componența comisiilor de disertație

 • programe de masterat: Informatica Economica, Cibernetica Economica, AACPI, BDSA, E-Business, Securitatea Informatica, SIMPRE
 • Statistică

Programul susținerii examenului de disertație pe comisii va fi afișat cu 1-2 săptămâni înainte de examen. Componenta comisiilor va fi disponibila si la adresa http://mefc.ase.ro/comisii

Alocare studenți pe comisie

Studenții vor susține lucrarea de disertație în cadrul comisiei din care face parte coordonatorul științific. Daca acesta face parte din mai multe comisii, studenții sunt rugați sa il contacteze pentru a stabili in cadrul cărei comisii are loc susținerea. Pentru orice problema, studenții sunt rugați sa contacteze secretarul comisiei sau coordonatorul științific.