Pregătirea examenului de disertație

Studenții din anul 2 sau din promoțiile anterioare, din cadrul programelor de masterat ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ce doresc sa susțină lucrarea de disertație în sesiune iunie 2021, trebuie sa se înscrie pentru a susține acest examen.

Absolvenții din promoțiile anterioare

Studenții din an suplimentar sau absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut lucrarea de disertație trebuie sa redepună cererea dacă doresc susținerea examenului de disertației în sesiunea iunie 2021.

Regulamente si documente ASE privind realizarea si susținerea lucrării de disertație


Studenții sunt rugați să consulte următoarele documente:

Calendar, documente și informații utile examen de disertație


October 1, 2021

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 26.11.2021October 1, 2021
November 26, 2021

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 26.11.2021

November 26, 2021

Formulare necesare:

Alte informații

 • Cererile se depun doar după ce au fost semnate de coordonatorul științific;
 • Studenții din an suplimentar trebuie sa redepuna cererea;
 • Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile în pagina destinată profesorilor CSIE.

Depunere cereri pentru Informatică și Cibernetică

ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro). Pentru studenții care nu au adresa de e-mail instituțională, cererile se transmit scanate prin e-mail pe adresa secretariat@csie.ro.

Important

Studenții din promoțiile anterioare care nu mai au acces la adresa de email instituțională și nu pot încărca cererea, o pot trimite prin email la adresa secretariat@csie.ase.ro. Pentru recuperarea adresei vă rugăm contactați suportul tehnic la adresa it-suport@ase.ro.

Depunere cereri pentru Statistică

Cererile se transmit scanate prin email pe adresa secretariat@csie.ase.ro.

Important

Studenții care nu depun cererea până pe 26 noiembrie își pierd dreptul de a susține lucrarea de disertație în sesiunea iulie 2022.

June 13, 2022

Încărcarea lucrării

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de disertație, in vederea verificări anti-plagiat si a avizării de către coordonatorul științific.

June 13, 2022
June 19, 2022

Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea de disertație

June 19, 2022
June 20, 2022

Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de disertație încărcate

June 20, 2022
June 24, 2022

Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis/Respins

June 24, 2022

În această perioadă, studenții trebuie să încarce pe platforma Web lucrarea de disertație (conținutul, capitolul de anexe și cel aferent bibliografiei se încarcă în documente MS Word sau PDF separate).

Important

Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

Studenții care au încărcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au susținut examenul de disertație, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului anti plagiat înainte de a încărca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări

June 30, 2022

Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.
In data de 02.07, sunt acceptate documentele transmise până la ora 12.00.
June 30, 2022
July 1, 2022

Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.
In data de 01.07, sunt acceptate documentele transmise până la ora 12.00.
July 1, 2022

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.

Transmiterea lucrării de disertație – versiunea validată

Aceasta se va face la departamentul de care aparține conducătorul științific, astfel:
 • Pentru departamentul de informatică și cibernetică economică, studenții vor completa formularul de la această adresă, unde vor atașa lucrarea în format PDF cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_AACPI_IONESCU_ION.PDF).
  ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de email instituțional (@stud.ase.ro);
 • Pentru departamentul de statistică și econometrie, studenții vor transmite lucrarea în format PDF la adresa de e-mail andreea.enache@ase.ro cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_ST_IONESCU_ION.PDF);
 • Studenții din promoțiile anterioare care nu pot accesa emailul instituțional trebuie să transmită lucrarea pe email, la departamentul de care aparține conducătorul științific, astfel:
  – la adresa dice@ase.ro (Informatică și Cibernetică Economică), respectiv
  – la adresa andreea.enache@ase.ro (Statistică și Econometrie), salvată ca fișier PDF cu denumirea:
  NUME_PRENUME_ACRONIM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_AACPI_IONESCU_ION.PDF).

Înscrierea în vederea susținerii examenului

Studenții promoției curente (an curent și ani suplimentari), vor completa formularul de la această adresă, unde vor atașa documentele solicitate în format PDF.
ATENȚIE: Accesarea formularului se face cu contul de email instituțional (@stud.ase.ro).
Studenții din promoțiile anterioare trebuie să transmită documentele de înscriere pe e-mail la adresa disertatie2021@csie.ase.ro, într-un fișier denumit NUME_PRENUME_ACRONIM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOANA_AACPI_IONESCU_ION.PDF).
Documentele trebuie să fie încărcate într-un singur fișier pdf.

Documente necesare înscrierii

Absolvenții promoției curente (2020-2021, inclusiv anul II suplimentar 2020-2021):

 1. Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf;
 2. Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
 3. Copia cărții de identitate;
 4. Fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
 5. Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) – DOAR în cazul studenților din an suplimentar.

Absolvenții promoțiilor anterioare (altele decât 2021 și anul II suplimentar 2020-2021):

 1. Cererea de înscriere de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf;
 2. Copia cărții de identitate;
 3. Copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
 4. Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă;
 5. Copia certificatului de naștere;
 6. Fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
 7. Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON);
 8. Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
 9. Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 3), datată și semnată olograf.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.

Candidații sunt obligați să verifice, pe adresa de e-mail, confirmarea primirii documentelor, din partea secretariatului.

NR. CRT.DENUMIRE PROGRAMACRONIM
1.Analiza afacerilor și controlul performanței întreprinderiiAACPI
2.Baze de date – Suport pentru afaceriBDSA
3.Cibernetică și economie cantitativăCEC
4.E-BusinessEB
5.Informatică economicăIE
6.Securitate infromaticăSI
7.Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economiceSIMPRE
8.StatisticăST
July 6, 2022

Susținere examen

Susținerea examenului de disertație pe comisii
July 6, 2022
July 8, 2022

Susținere examen

Susținerea examenului de disertație pe comisii


July 8, 2022

Componența comisiilor de disertație

 • programe de masterat: Informatică Economică, Cibernetică Economică, AACPI, BDSA, E-Business, Securitate Informatică, SIMPRE
 • Statistică

Programul susținerii examenului de disertație pe comisii va fi afișat cu 1-2 săptămâni înainte de examen. Componența comisiilor va fi disponibilă și la adresa http://mefc.ase.ro/comisii

Alocare studenți pe comisie

Studenții vor susține lucrarea de disertație în cadrul comisiei din care face parte coordonatorul științific. Dacă acesta face parte din mai multe comisii, studenții sunt rugați să îl contacteze pentru a stabili în cadrul cărei comisii are loc susținerea. Pentru orice problemă, studenții sunt rugați să contacteze secretarul comisiei sau coordonatorul științific.