Anunțuri

Internship – Deloitte, departamentul de Taxe

Ofertă program internship în cadrul firmei Deloitte, departamentul de Taxe, adresat studenților facultății noastre, anul 3. Solicitanții vor trimite CV-uri  doamnei Raluca Pauna la adresa de …

Practică – Serviciul de Informații Externe în domeniul Criptologie

Stagii de practică organizate de Seviciul de Informații Externe în domeniul Criptologie. Aceste stagii se adresează studenților din anii terminali (licență și master) ai facultății. Pentru m…

graduates, graduation, cap and gown
Repartizarea studenților pentru licență și disertație 2021

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de licență și disertație se pot găsi mai jos, în funcție de specializare și program de masterat. Licență: Cibernetică Economică, …

open book, library, education
Solicitarea punctului de credit – Economie

În atenția studenților care solicită obținerea unui punct de credit la disciplina Economie, Facultatea CSIE, anul universitar 2020 – 2021: În vederea obținerii acestui punct de credit, studen…

Programarea Examenelor – Sesiunea ianuarie-februarie 2021

Programarea examenelor pentru sesiunea ianuarie-februarie 2021 este completă. Puteți consulta din link-urile de mai jos programarea în funcție de an și forma de învățământ, după cum urmeaz…

Evaluare Cadre Didactice, semestrul 1 / 2020-2021

Conform Calendarului Studentului, evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 1, anul universitar, 2020-2021 se desfășoară în două perioade. Astfel: În perioada 14-20 decembrie 2020 are …

Concurs Gradații de Merit 2020

Candidații înscriși la concursul pentru obținerea Gradațiilor de Merit în facultatea noastră, în ordine alfabetică, sunt: Rezultatele concursului se găsesc aici. Departamentul de Informati…

31 octombrie 2020 – Termen limita depunere cereri pentru alegerea temei de licență și stabilirea conducătorului științific

Studenții din anul 3 si anul suplimentar, care doresc sa susțină lucrarea de licența in sesiunea iulie 2021, sunt rugați să depună cererile pentru alegerea temei de licenta si stabilirea condu…