elections, vote, sheet-536656.jpg

Alegeri parțiale pentru completarea locului disponibilizat în Senatul ASE (departamentul Matematici Aplicate) și a locului din consiliul facultății de CSIE (aparținând altor facultăți)

Locurile pentru care se desfasoara alegerile partiale:
Un loc vacantat în cadrul Senatului ASE – 1 loc aferent Departamentului de Matematici Aplicate;
Un loc  vacantat în cadrul Consiliului Facultății de CSIE – 1 loc aferent cadrelor didactice de la alte facultăți.
Desfășurare scrutin electoral:
Luni 18.07.2022 – orele 9.00–14.00, Turul I al alegerilor – sala 2320
Candidaturi depuse:
Un loc vacantat în cadrul Senatului ASE:
Conf. Univ.dr. Ovidiu Solomon – CV si Lista de lucrari
Calendarul privind desfășurarea alegerilor parțiale:
11 – 12 iulie 2022,  orele 7:30 – 16:00 – Depunerea candidaturilor (la Registratura ASE);
14 iulie 2022 – Publicarea candidaturilor pe site-ul ASE;
14 iulie 2022 – Definitivarea listelor de alegători pentru Facultatea de CSIE;
18 iulie 2022, orele 9-14 –  Turul I al alegerilor parțiale;
25 iulie 2022 orele 9-14 – Turul al II-lea al alegerilor parțiale  (dacă este cazul).

Candidații vor depune o fisa de înscriere a candidaturii însoțită de un curriculum vitae (CV tip Europass și lista de lucrări), în perioada 11-12.07.2022.

CV-ul vă preciza data ultimei evaluări interne în ASE și calificativul obţinut.
Candidaturile se fac publice prin afişare pe site-ul www.ase.ro, la 14.07.2022.