Anunț reînmatriculări, reluări, transferuri, an suplimentar

În perioada 19.07 – 10.09.2021 se transmit online cererile (DATATE ȘI SEMNATE OLOGRAF) pentru: mobilități definitive (transferuri), reluarea
studiilor după întrerupere la forma de finanțare „buget”, înscrieri în anul III suplimentar la studii universitare de licență și anul II suplimentar la studii
universitare de masterat, reînmatriculări, astfel:
ATENȚIE – vineri, 10.09.2021 sunt acceptate documentele transmise până la ora 12:00!
– Cererile pentru MOBILITĂȚI DEFINITIVE (transfer) se vor transmite la adresa de e-mail claudia.costache@csie.ase.ro.
PENTRU STUDIILE UNIVERSITATRE DE LICENȚĂ:
– Cererile pentru RELUAREA STUDIILOR după întrerupere la forma de finanțare ”buget” se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:
– Pentru anul I 2021-2022 – angelica.paiu@csie.ase.ro;
– Pentru anul II 2021-2022 – oana.voinea@ase.ro;
– Pentru anul III 2021-2022 – doris.albu@csie.ase.ro.
– Studenții care nu au promovat anul III 2020-2021, vor transmite cererile pentru înscrierea în ANUL III SUPLIMENTAR 2021-2022 la adresa de
e-mail angelica.paiu@csie.ase.ro (cererile trebuie să fie însoțite de dovada plății);
– Studenții care nu au promovat anul III suplimentar 2020-2021, vor transmite cererile de REÎNMATRICULARE pentru anul universitar 2021-
2022 la adresa de e-mail doris.albu@csie.ase.ro (cererile trebuie să fie însoțite de dovada plății);
– Studenții exmatriculați din promoțiile anterioare vor transmite cererile de REÎNMATRICULARE pentru anul universitar 2021-2022 la următoarele
adrese de e-mail:
– Pentru anul I 2021-2022 – angelica.paiu@csie.ase.ro (cererile trebuie să fie însoțite de dovada plății);
– Pentru anul II 2021-2022 – oana.voinea@ase.ro (cererile trebuie să fie însoțite de dovada plății);
– Pentru anul III 2021-2022 – doris.albu@csie.ase.ro (cererile trebuie să fie însoțite de dovada plății).
PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT, cererile se vor transmite la adresa de e-mail alexandraioana.florea@csie.ase.ro, astfel:
– Cererile pentru RELUAREA STUDIILOR după întrerupere la forma de finanțare „buget”;
– Studenții care nu au promovat anul II 2020-2021 vor transmite cererile pentru înscrierea în ANUL II SUPLIMENTAR 2021-2022 (cererile trebuie să fie însoțite de dovada plății);
– Studenții care nu au promovat anul II suplimentar 2020-2021 vor transmite cererile de REÎNMATRICULARE pentru anul universitar 2021-2022 (cererile trebuie să fie însoțite de dovada plății);
– Studenții exmatriculați din promoțiile anterioare vor transmite cererile de REÎNMATRICULARE pentru anul universitar 2021-2022 (cererile trebuie să fie însoțite de dovada plății).
MODELELE DE CERERI le găsiți accesând acest link.