application, job, work-2076445.jpg

Diferenta punct credit la disciplina dreptul afacerilor

În atenția studenților de la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, anul universitar 2022 -2023, care solicită obținerea unui punct de credit la disciplina Dreptul afacerilor:

În vederea obținerii acestui punct de credit, studenții vor elabora individual un referat pe care îl vor transmite comisiei de evaluare la adresa de email charlotte.ene@drept.ase.ro

Tema referatului:

ELABORAȚI UN ACT CONSITUTIV PENTRU O SRL

Termen de predare: 29 mai 2023