Echipa de Management a Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Cu ocazia alegerilor, începând din 04 Aprilie 2024, domnul prof. univ. dr. Claudiu HERȚELIU a preluat funcția de Decan al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru perioada 2024-2029.

 

Astfel, echipa de management executiv al facultății noastre este formată din:

  • Prof. univ. dr. Constanța MIHĂESCU – prodecan responsabil de activitatea didactică;
  • prof. univ. dr. Adriana DÂRDALĂ – prodecan responsabil de cercetarea științifică și relațiile internaționale;
  • conf. univ. dr. Ovidiu SOLOMON – prodecan responsabil de viața studențească și relația cu mediul socio-economic.

 

Poziționarea facultății noastre, ca fiind cea mai importantă din ASE, este rodul trudei multor generații de colegi. În acest context, ne propunem să ne consolidăm și stabilizăm această poziție de lider în procesul de formare și cercetare avansată, în domeniile academice în care avem competențe dovedite, tradiție, excelență și, pe cale de consecință, rezultate pe măsură.  

În aceeași măsură, ne dorim să continuăm să oferim studenților noștri o pregătire de excepție, adaptată la nevoile pieței muncii și la provocările viitorului.

Cultivarea sentimentului de apartenență la comunitatea CSIE, însoțită de satisfacțiile induse de această afiliere, trebuie să se regăsească atât în rândul studenților (la toate nivelurile: licență, masterat și doctorat), cât și a cadrelor didactice și de cercetare.

Nu trebuie neglijat însă, un alt factor esențial, care trebuie întărit și care se află la baza acestei viziuni. Este vorba, evident, de colaborarea noastră cu absolvenții și partenerii din domeniul public și privat. Această legătură strânsă ne va permite să îmbunătățim continuu oferta noastră educațională, să desfășurăm cercetare științifică de înaltă calitate și să oferim oportunități valoroase pentru dezvoltarea personală și profesională a tuturor membrilor comunității noastre academice.

Vă invităm pe fiecare dintre voi să fiți parte a acestui demers și să contribuiți la succesul continuu al facultății noastre.

Doar împreună vom continua să construim și să dezvoltăm durabil un mediu academic și profesional de excepție, în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

Motto:

“If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants”

Isaac Newton