Evaluare Cadre Didactice, semestrul 1 / 2020-2021

Conform Calendarului Studentului, evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 1, anul universitar, 2020-2021 se desfășoară în două perioade. Astfel:

  • În perioada 14-20 decembrie 2020 are loc evaluarea CD care predau discipline finalizate prin probă de verificare;
  • În perioada 11-23 ianuarie 2021 are loc evaluarea CD care predau discipline finalizate prin examen.

Accesul la platforma de evaluare se face prin link-ul disponibil în pagina Evaluare Cadre Didactice a acestui Website. Aplicația devine activă pentru evaluare luni, 14 decembrie 2020, ora 8:00 pentru prima perioada de evaluare și luni, 11 ianuarie 2021, ora 8:00, pentru a doua perioadă de evaluare.

Codurile pentru studenți – licență și masterat – au fost predate reprezentanților Senatului Studențesc în data de 04.12.2020, aceștia urmând să le distribuie către facultăți.
Persoana de contact din partea Senatului Studențesc: Chițu Florentina (florentina.chitu@stud.ase.ro)