Evaluare Cadre Didactice, semestrul 2 / 2020-2021

Conform Calendarului Studentului, evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 2, anul universitar, 2020-2021 se desfășoară astfel:

  • În perioada 10-23 mai 2021 are loc evaluarea CD pentru toate disciplinele, indiferent de forma de evaluare.

Accesul la platforma de evaluare se face prin link-ul disponibil în pagina Evaluare Cadre Didactice a acestui Website.

La evaluare participă studenții din anul I, II și III licență IF, ID și IFR precum și studenții din anul I și II masterat.

Codurile pentru evaluare sunt afișate în pagina personală a studentului, în secțiunea „Evaluare Cadre Didactice”. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice și asigură deplina anonimitate a respondentului.