ballot, election, vote-1294935.jpg

Evaluare CD semestrul 2, 2022-2023

Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 2, anul universitar 2022-2023 se desfasoara in perioada 8-21 mai 2023, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare (conform cu graficul activitatilor si cu hotararea nr.221/05.11.2021).

La evaluare participa studentii din anul I, II si III LICENTA IF, ID si IFR precum si studentii din anul I si II MASTERAT.

Codurile pentru evaluare vor fi afisate in pagina personala a studentului, in sectiunea „Evaluare Cadre Didactice” incepand cu 8.05.2023 ora 8:00. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice si asigura deplina anonimitate a respondentului.

Adresa aplicatiei este afisata in pagina personala a studentului insa poate fi afisata daca se doreste si pe site-ul fiecarei facultati.

https://campus.ase.ro/evaluare_CD_ASE/index.asp