application, job, work-2076445.jpg

Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 2

Dragi studenți,

evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 2, anul universitar 2021-2022 se desfășoară în perioada 9-22 mai 2022, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare (conform cu graficul activităților si cu Hotărârea nr.221/05.11.2021).

La evaluare participa studenții din anul I, II si III LICENȚĂ IF, ID si IFR, precum si studenții din anul I si II MASTERAT.

Codurile pentru evaluare vor fi afișate in pagina personală a studentului, în secțiunea „Evaluare Cadre Didactice”, luni, 9.05.2022 ora 8:00. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice si asigura deplina anonimitate a respondentului.

Adresa aplicației este afișată în pagina personală a studentului  si pe site-ul fiecărei facultăți.
https://www.campus.ase.ro/evaluare_CD_ase/index.asp