review, opinion, feedback-5207277.jpg

Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul I, anul universitar, 2021-2022

Conform Calendarului Studentului, evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul I, anul universitar, 2021-2022 se desfășoară în perioada 6-19 decembrie 2021, pentru toate disciplinele, indiferent de forma de evaluare.

La evaluare sunt invitați să participe toți studenții din anul I, II și III licență IF și ID, precum și studenții din anul I și II masterat.

Participarea în număr mare și evaluările constructive și decente ale studenților sunt foarte importante pentru fiecare cadru didactic în parte, dar și pentru conducerea facultății. În condițiile învățământului online, sunt repere esențiale despre relaționarea fiecărui dascăl cu studenții lui, despre percepțiile lor, despre ce și cum ar trebui îmbunătățit procesul de predare-învățare-evaluare.

Accesul la platforma de evaluare se face din pagina personală de student, prin webstudent.ase.ro, iar codurile pentru evaluare sunt afișate tot în pagina personală a studentului, în secțiunea „Evaluare Cadre Didactice”. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice și asigură deplina anonimitate a respondentului.