Institutul Național de Statistică își mărește echipa!

Toate posturile din cadrul INS oferă:
– mediu profesionist de lucru
– oportunități de dezvoltare profesională
– programe de pregătire gratuite care permit dezvoltarea permanentă a competențelor
– interacțiune cu mediul academic și cu mass media
– participarea la evenimente organizate de instituții europene și internaționale
– schimb de experiență cu alte state în domeniul statistic
– posibilitatea promovării în funcție de performanțele profesionale și de vechimea în muncă
– oportunitatea de a face parte din proiecte cu teme de actualitate
– aprofundarea cunoștințelor din domeniul metodelor noi de calcul, dar și din zona de dezvoltare a metodologiilor

Daca vrei sa te alături cât mai repede echipei INS, grăbește-te!
Consultă periodic website www.insse.ro unde găsești toate informațiile legate de posturile disponibile și perioada de organizare a concursului pentru recrutare.