student, typing, keyboard-849822.jpg

INVITAȚIE la Proiectul „SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI” Ediția a V-a

În perioada 09- 11 noiembrie 2022, SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ și FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE , din cadrul UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, derulează proiectul „SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI” Ediția a V-a.
Scop: Creșterea nivelului de competență a studenților în domeniul antreprenoriatului prin dezvoltarea capacității viitorilor antreprenori de a elabora planuri de afaceri viabile și de a simula scenarii privind desfășurarea activității unei organizații economice.
Programul evenimentului:
• START!KNOWHOW-UL COMUNITATE CREATIVĂ- Întâlnirea participanților cu antreprenori de succes, reprezentanți ai mediului de business, ai partenerilor;
• SMART YOUNG ENTREPRENEURS- sesiune de elaborare a planurilor de afaceri, unde sunt invitaţi specialişti cu competenţe în elaborarea, implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.
Evaluatorii vor stabili care este cel mai bun team-leader și care sunt planurile/ideile de afaceri viabile, acestea urmând a fi premiate.
Ne face o deosebită plăcere să invităm studenții facultății pe care cu onoare o conduceți să participe la activitățile incluse în proiectul „SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI” Ediția a V-a care se desfășoară în campusul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
Anexăm la invitație FIȘA DE ÎNSCRIERE cu rugămintea de a o transmite cadrelor didactice și a disemina informația în rândul studenților din cadrul facultății dumneavoastră.
Pentru realizarea programului acestei manifestări științifice, așteptăm ca studenții să completeze FIȘA DE ÎNSCRIERE disponibilă la următoarea adresă https://forms.gle/RRM77f8jjMzw6Ddi7 , până la data de 06 noiembrie 2022, orele 20.00.

Cu deosebit respect,
Comitetul de Organizare din cadrul Societății Antreprenoriale Studențești
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Proiect finanțat de Ministerul Educației