money, card, business

Metodologia de acordare a burselor

Dragi studenți,

Senatul Academiei de Studii Economice din București a adoptat, printr-o hotărâre, metodologia de acordare a burselor pentru studenții de la forma de învățământ cu frecvență pentru anul universitar 2020-2021. Aceasta se poate consulta aici.

Modelul de cerere de bursă socială poate fi găsit aici.