award, medal, contest-147151.jpg

Olimpiada Nationala a Economistilor in Formare (ONEF) 2022

In acest an, faza nationala a competitiei de planuri de afaceri din cadrul Olimpiadei Nationale a Economistilor in Formare (ONEF) 2022 se va desfășura la Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, în perioada 8 – 11 decembrie 2022.

 

Mai multe informatii despre competitie pot fi consultate in Regulament (atasat) cat si in aceasta sinteza.

Facultatile pot inscrie la faza nationala a competitiei de planuri de afaceri, pana pe 25 noiembrie 2022, cel mult 3 (trei) planuri de afaceri, care au fost selectionate in faza locala, in baza criteriilor de evaluare prevazute la art. 10 (1) din prezentul Regulament si insotite de raportul antiplagiat aferent fiecarui plan. Limitele maxime admise pentru coeficientii de similitudine sunt: 30% pentru coeficientul 1 (procentul din text cu toate fragmentele de minimum 5 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente) si 5% pentru coeficientul 2 (procentul din text cu toate fragmentele de minimum 25 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente). Planul poate avea mai multi studenti autori. La faza nationala a competitiei vor participa studentii autori ai planurilor de afaceri, fara sa fie insotiti de cadrele didactice care i-au indrumat in procesul de elaborare a acestora.

 

Faza nationala a competitiei se desfasoara sub forma competitiei de planuri de afaceri, sustinute public in fata juriului, dupa ce continutul planurilor de afaceri a fost evaluat in prealabil, conform criteriilor stabilite de Regulament (art. 10).

 

Planurile de afaceri care nu vor ajunge in termen la organizatori, insotite de documentele prevazute in prezentul regulament, nu vor putea intra in faza nationala a competitiei.

 

In faza nationala, evaluarea va fi facuta de catre o comisie de jurizare alcatuita din cadre didactice si studenti, inclusiv specialisti / profesionisti / reprezentanti ai mediului de afaceri, astfel:

–                  un presedinte;

–                  trei / cinci membri, dintre care unul va fi un student de la facultatea gazda, de preferat laureat al Olimpiadei din editii anterioare;

–                  un secretar (functia de secretar va fi indeplinita de catre un cadru didactic de la facultatea gazda).

 

Pentru a se evita conflictul de interese in evaluarea planurilor de afaceri se va tine seama ca din comisia de jurizare sa nu faca parte persoane care coordoneaza lucrari inscrise in competitie, precum si ca studentul din comisia de jurizare sa nu aiba lucrare inscrisa in competitie.

 

Pentru a asigura conditii optime de reusita a competitiei, s-au stabilit urmatoarele etape premergatoare, in succesiunea lor pe cele doua faze, locala si nationala:

 

 

Continutul etapelor Perioada / Termenul

 

(planuri de afaceri)

Observatii
Organizarea si derularea fazei locale a competitiei de comunicari stiintifice Pana la

 

25 noiembrie

Raspund facultatile membre ale AFER.

 

Postare pe site-urile facultatilor.

Selectia planurilor de afaceri care vor participa la faza nationala Pana la

 

25 noiembrie

Raspund facultatile membre ale AFER.

 

Completarea „Atestatului” pentru fiecare plan de afaceri selectat(a) (Anexa 1(b) la Regulament).

Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare Pana la

 

25 noiembrie

Directorul executiv al AFER este responsabil cu consultarea facultatilor.

 

Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane care coordoneaza planuri de afaceri inscrise in competiție si nici rude sau afini pana la gradul 4 ai acestora si/sau ai studentilor aflati in competitie.

Inscrierea titlului planurilor de afaceri in competitia nationala si transmiterea electronica (in format editabil) a planurilor de afaceri catre facultatea organizatoare a fazei nationale 25 noiembrie Facultatile transmit titlul planurilor de afaceri  selectate catre facultatea organizatoare a fazei nationale, precum si raportul antiplagiat aferent fiecarui plan. Planurile de afaceri, respectand conditiile de tehnoredactare cerute de catre organizatori, vor fi transmise acestora (fara a se mentiona cadrul didactic indrumator). Numele cadrului/cadrelor didactic(e) indrumator/indrumatoare va/vor fi transmis(e) doar Directorului executiv al AFER.
Confirmarea acceptului din partea membrilor propusi de a face parte din comisiile de jurizare 25 noiembrie Membrii comisiilor de jurizare transmit electronic, catre Directorul executiv al AFER, „Declaratia” (Anexa 2(b) la prezentul Regulament)
Aprobarea comisiilor de jurizare si transmiterea componentei acestor comisii catre cei implicati 28 noiembrie

 

 

Se aproba comisiile de catre Consiliul Academic al AFER, la propunerea Directorului executiv.

 

Facultatea gazda organizatoare a fazei nationale este obligata sa pastreze confidentialitatea comisiilor de jurizare pana in momentul inceperii competitiei.

Directorul executiv al AFER va asigura transmiterea componentei acestor comisii catre cei implicati, iar facultatile care au propus membri care nu au fost selectati ii vor anunta pe acestia din urma.

Confirmarea acceptarii planurilor de afaceri si intocmirea programului competitiei 29 noiembrie Va fi verificata conformitatea cu regulile de tehnoredactare, incadrarea in numarul de pagini, respectarea coeficientilor de similitudine etc.

 

Vor fi inaintate comisiei de jurizare doar planurile de afaceri care respecta regulile.

Raspunde colectivul de organizare de la facultatea gazda.

Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al AFER.

Stabilirea devizului de cheltuieli al fazei nationale a competitiei 29 noiembrie Directorul executiv al AFER va stabili acest deviz impreuna cu facultatea gazda organizatoare a fazei nationale (facultatea gazda).
Transmiterea in format anonomizat a planurilor de afaceri catre membrii comisiilor de jurizare 30 noiembrie Facultatea organizatoare a fazei nationale (facultatea gazda) va transmite planurile de afaceri inscrise in competitie, fara posibilitatea de identificare a afilierii si a autorilor acestora.
Evaluarea continutului teoretic si aplicativ al planurilor de afaceri acceptate in programul fazei nationale a competitiei 1 –
7 decembrie
Membrii comisiilor de jurizare
Desfasurarea fazei nationale a competitiei (1/2/3 zile) 8 – 11 decembrie Facultatea organizatoare a fazei nationale (facultatea gazda)

 

Va adresam rugamintea de a trimite, in termenele anterior mentionate, catre contact@afer.ase.ro:

 

– planurile de afaceri in format word editabil, respectand conditiile de tehnoredactare cerute de catre organizatori (în attach template-ul pentru planurile de afaceri), precum si raportul antiplagiat aferent fiecarui plan;

 

– Atestatul pentru fiecare plan de afaceri selectat (Anexa 1(b) la Regulament, în attach varianta editabila);

 

– Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare, precum si Declaratia de accept (Anexa 2(b) la Regulament, in attach varianta editabila). Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane care coordoneaza planuri de afaceri inscrise in competitie si nici rude sau afini pana la gradul 4 ai acestora si/sau ai studentilor aflati in competitie. Vom acorda prioritate propunerilor de reprezentanti din mediului de afaceri.