Oportunitate stagii practică în cadrul proiectului „Investim în tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine – Young-Pro”

Recrutarea grupului țintă se va face pe platforma www.young-pro.ro, unde găsiți toate detaliile referitoare la acest proiect. Pentru înscrierea în proiect, accesați pagina  https://www.young-pro.ro/inscriere/. Fiecare student va completa datele cerute și va primi apoi pe email documentele de înscriere. Separat de acestea se vor completa convențiile de practică ce vor fi semnate în original!!
Selectarea se va realiza pe principiul primul venit-primul servit, cu condiția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și completării / punerii la dispoziție a tuturor documentelor necesare.
Perioada de practică se pliază pe calendarul studenților, nefiind setate încă perioade fixe.
Dintre specializările identificate pentru grupul țintă menționăm:
  • Analiza Afacerilor și Controlul Performanței Întreprinderii;
  • Informatică / Cibernetică;
  • Securitatea informatică;
  • Sisteme Informatice pentru Managementul Resurselor și Proceselor Economice.
Date de contact:
Persoana de contact: Corina Miulescu, Mobil: 0720887242