feedback, opinion, customer-1977986.jpg

Perioada și platforma pentru evaluarea profesorilor de către studenți

Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 1, anul universitar 2022-2023 se desfășoară in perioada 5-18 decembrie 2022, pentru toate disciplinele, indiferent de forma de evaluare (conform cu graficul activităților si cu Hotararea nr.221/05.11.2021).

La evaluare participă studenții din anul I, II si III LICENȚĂ IF, ID si IFR, precum și studenții din anul I si II MASTERAT.

Codurile pentru evaluare sunt afișate în pagina personală a studentului, în secțiunea „Evaluare Cadre Didactice” . Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice și asigură deplina anonimitate a respondentului.

Adresa aplicației este afișată în pagina personală a studentului, dar poate fi accesată și de pe link-ul: https://campus.ase.ro/evaluare_CD_ASE/index.asp