Programarea studențior pentru semnarea contractelor de studii (licență și masterat)

Studenții Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (licență și masterat) anul I (2021-2022) vor semna contractele de studii în perioada 4.10-21.10.2021 în clădirea 2 (Virgil Madgearu) – Calea Dorobanților nr. 15-17, parter, conform următoarei programări.

Programare CONTRACTE CSIE

Studenții se vor prezenta cu CARTEA DE IDENTITATE.

Studenții admiși pe locurile finanțate de la buget (licență cu frecvență și masterat) vor aduce foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat, în original, și două fotografii 3/4.

Studenții admiși pe locurile cu taxă (licență cu frecvență și masterat) vor aduce diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, și două fotografii 3/4.