Cibernetică Economică

Programul de licenţă în Cibernetică Economică are o tradiție îndelungată și valoroasă, recunoscută atât la nivel național, cât și internațional. Profilul absolvenților de Cibernetică economică atinge mai multe arii moderne de specialitate, cu aplicabilitate extrem de variabilă, cum ar fi: cibernetică economică și sisteme dinamice, teoria jocurilor și negociere, teoria deciziei, analiza și simularea proceselor economice, microeconomie cantitativă și macroeconomie cantitativă, cercetări operaționale; modelare si optimizare, modelare, evaluare și analiză de risc și incertitudine; teoria echilibrului economic; analiza multidimensională a datelor, data mining, recunoaștere de forme și rețele neuronale.

În procesul de formare în domeniul de Cibernetică Economică se pot înscrie candidați care doresc să se specializeze în modelarea ciberneticii economice, precum și în utilizarea celor mai recente metode, tehnici și instrumente de analiză, simulare, predicție și decizie.

Specialiștii domeniului de Cibernetică Economică sunt bine cunoscuți, apreciați și căutați pe piața forței de muncă, atât din România, cât și din străinătate, în diverse domenii de activitate, precum: instituții guvernamentale și non-guvernamentale, instituții de învățământ și de cercetare, companii multinaționale, bănci și instituții financiare, entități de consultanță și evaluare financiară, companii de IT, etc.

Ce te învățăm ?

Analiza si modelare:
Bazele cercetarii operationale;  Bazele statisticii;  Bazele ciberneticii economice; Statistică macroeconomică;  Microeconomie cantitativa;  Analiza și diagnoza sistemelor economice;  Teoria deciziei;  Cercetări operationale; Cibernetica sistemelor economice; Sisteme suport de decizie; Simularea proceselor economice; 

Pregatire economica:
Economie;  Algebra;  Marketing;  Contabilitate;  Analiza Matematica;  Probabilităti si statistica matematica;  Management;  Finante;  Sociologie;  Dreptul afacerilor;  

Programare si dezvoltare software: 
Bazele tehnologiei informatiei;  Bazele programarii calculatoarelor;  Algoritmi si tehnici de programare;  Sisteme de operare;  Programare orientată obiect; Tehnologii Web; Multimedia;  

Baze de date:
Baze de date; 

Utilizare pachete software:
Pachete software;  

Analiza si proiectare sisteme informatice:
Sisteme informationale pentru conducere;

Unde faci practica ?

În 2013, partenerii noștrii de practică sunt companii cu renume internațional din domeniul IT, bancar sau analiză economică/financiară: