Informatică Economică

Programul de licență în Informatică Economică asigură instruirea pentru: analiza, proiectarea și implementarea sistemelor informaționale în companii; utilizarea și configurarea pachetelor software cu aplicații în economie; dezvoltarea și introducerea software-ului aplicat; cercetarea și aplicarea noilor tehnologii informatice; abilități de programare pe calculator.

Ca buni analiști, buni specialiști în tehnica de ultimă oră, capabili să înțeleagă și să analizeze problemele managementului, absolvenții ar trebui să poată oferi soluții la nivelul ultimelor realizări în domeniu, în legătură strânsă cu obiectivele, organizarea și posibilitățile clienților.

Ce te învățăm ?

Programming and Software Development: 
Bazele tehnologiei informației; Bazele programării; Programare evolutivă și algoritmi genetici; Sisteme de operare pentru calculatoare; Programare orientată pe obiecte în C++; Programare Java; Structuri de date; Tehnologii web (NodJS, React, Angular); Rețele de calculatoare; Programarea aplicațiilor Windows (platforma .Net); Multimedia; Dispozitive și aplicații mobile (platforma Android);  

Baze de date:
Baze de date;  Oracle DBMS;  

Utilizarea pachetelor software:
Pachete Software;  

Analiza și proiectarea sistemelor informatice:
Proiectarea sistemelor informatice; Sisteme informatice economice; Dispozitive și aplicații mobile; Programarea aplicațiilor Windows;

Analiză și modelare:
Bazele cercetării operaționale; Bazele statisticii; Statistici macroeconomice; Microeconomie cantitativă; Macroeconomie cantitativă; Analiza datelor; Econometrie; Cercetări Operaționale; Cibernetica sistemelor economice; Serii temporale;

Științe economice & Matematică:
Economie; Algebră; Marketing; Contabilitate; Analiza matematică; Probabilitate și statistici matematice; Management; Finanţe; Sociologie; Teoria dreptului;  

Unde faci practica ?

Partenerii noștri de practică sunt companii de renume internațional în domeniul IT, bancar și analize economico-financiare:

Pentru ce job-uri te pregătim ?

Prin planurile sale educaționale, programul de licență în informatică economică oferă absolvenților săi competențe compatibile cu următoarele calificări din Codificarea ocupațiilor din România:
Grupa 214 – Ingineri, inclusiv postul de asistent cercetare informatică (214918).
Grupul 251 – Analiști programatori în software, inclusiv următoarele subgrupuri:

 • 2511 – Analiști de sistem: proiectant de sisteme informatice (251101);
 • 2512 – Proiectanți de software: Analist (251201), Programator (251202), Inginer sistem în informatică (251203), Programator sistem informatic (251204), Inginer sistem software (251205), manager de proiect IT (251206);
 • 2513 – Designeri de sisteme web și multimedia: specialist în e-business (251301), e-media de specialitate (251303), specialist în e-guvernare (251302);
 • 2514 – Dezvoltatori de aplicații: specialist în proiectarea asistată de computer (251401);
 • 2519 – Analiști programatori în software, neclasificați în grupurile de bază anterioare: Consultanți în informatică (251901).

Grupul 252 – Specialiști în baze de date și rețele de calculatoare, inclusiv următoarele subgrupuri:

 • 2521 – Proiectanți și administratori de baze de date: Administratori de baze de date (252101);
 • 2523 – Specialiști în rețele de calculatoare: administrator de rețea de calculatoare (252301);

Grupul 235 – Alți profesioniști în educație, inclusiv jobul de dezvoltator de e-learning (235905). Specialiștii instruiți sunt capabili să: concepă, proiecteze, dezvolte, testează, implementează și dezvoltă sisteme informatice și programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele și opțiunile de informatizare.

Posibile cariere profesionale

Absolvenții programului de licență în Informatică Economică pot lucra în companii și organizații din aproape toate domeniile de activitate, aplicând pentru locuri de muncă în următoarele categorii:

 • Analist-proiectant de sisteme informatice de afaceri;
 • Consultanță în proiectarea și dezvoltarea de aplicații și produse informatice în domeniul economiei și afacerilor;
 • Specialist înalt calificat în asigurarea calității produselor și sistemelor informatice (asigurarea calității);
 • Personal de proiectare și management în domeniul ERP;
 • Utilizarea mediilor avansate de programare în aplicații economice și de afaceri;
 • Utilizarea instrumentelor CASE în aplicații economice și de afaceri;
 • Dezvoltarea și gestionarea bazelor de date și a depozitelor de date;
 • Administratorul bazei de date;
 • Proiectant de sisteme distribuite;
 • Conceperea, proiectarea și implementarea afacerilor electronice;
 • Manager în proiecte IT;
 • Consultant de securitate IT&C;
 • Auditor de sisteme informatice;
 • Economist specialist cu abilități specifice în utilizarea instrumentelor furnizate de IT&C.

Ce abilități practice vei deprinde ?

C1 Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor pentru investigarea fenomenelor și proceselor economice

 • C1.1 Recunoașterea și descrierea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de investigare a fenomenelor și proceselor economice
 • C1.2 Explicarea și interpretarea cerințelor specifice pentru investigarea fenomenelor și proceselor economice
 • C1.3 Utilizarea conceptelor, teoriilor și metodelor economice pentru investigarea și / sau rezolvarea problemelor dintr-o organizație
 • C1.4 Analiza comparativă a soluțiilor economice pentru rezolvarea problemelor din cadrul unei organizații
 • C1.5 Dezvoltarea și structurarea informatică a alternativelor pentru rezolvarea problemelor din organizație

C2 Utilizarea eficientă a sistemelor de calcul și de operare și a resurselor Internet

 • C2.1 Identificarea resurselor și performanțelor sistemelor informatice, ale sistemului de operare și ale funcțiilor Internet
 • C2.2 Explicarea claselor de probleme folosind proceduri reutilizabile pentru accesarea resurselor informatice
 • C2.3 Utilizarea stațiilor de lucru în rețea pentru a comunica, a informa și a accesa aplicații online
 • C2.4 Actualizarea continuă a resurselor pentru a lucra cu cele mai noi platforme IT – Tehnologia informației
 • C2.5 Dezvoltarea în echipe a unor soluții eficiente pentru configurarea și gestionarea sistemelor, comunicarea și selectarea procedurilor de lucru

C3 Utilizarea adecvată a software-ului de birou pentru rezolvarea problemelor specifice

 • C3.1 Identificarea și descrierea funcțiilor de procesare furnizate de software-ul de birou și necesare pentru rezolvarea problemelor
 • C3.2 Explicarea și compararea produselor software pentru birou pentru realizarea celei mai eficiente soluții în conformitate cu un set definit de criterii de performanță
 • C3.3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea și stocarea datelor și efectuarea operațiunilor în contextul unei gestionări eficiente a documentelor
 • C3.4 Analiza și evaluarea calității soluțiilor obținute prin utilizarea software-ului de birou
 • C3.5 Implementarea soluțiilor reutilizabile și integrabile pentru sistemele de informații

C4 Dezvoltarea componentelor software folosind structuri de date, algoritmi, tehnici și limbaje de programare moderne

 • C4.1 Definirea cerințelor pentru acoperirea etapelor ciclului de dezvoltare pentru realizarea componentelor software de înaltă performanță prin utilizarea tehnologiilor moderne
 • C4.2 Explicarea structurilor de date, instrucțiunilor și claselor de probleme pentru a construi componente software integrate în sisteme software complexe
 • C4.3 Rezolvarea problemelor economice bine definite prin aplicarea procedurilor care pot fi integrate într-un sistem software complex
 • C4.4 Actualizați limbajele, tehnicile și metodele de programare astfel încât componentele software concepute să reflecte starea dezvoltării IT&C
 • C4.5 Dezvoltarea activităților specifice în ciclul de viață al dezvoltării software-ului, urmărind aspectele cantitative, calitative și de eficiență

C5 Dezvoltarea de aplicații informatice utilizând baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server / servicii web

 • C5.1 Recunoașterea tipurilor de aplicații care necesită lucrul cu baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server pentru a dezvolta componente integrabile în sistemele informatice
 • C5.2 Explicarea și interpretarea termenilor fundamentali din domeniile bazelor de date, aplicațiilor online și multimedia pentru analiza, proiectarea și implementarea componentelor pentru procesarea complexă a volumelor mari de date
 • C5.3 Implementarea și analizarea soluțiilor flexibile pentru a obține selecții și rapoarte pentru toate nivelurile de management ale organizației
 • C5.4 Utilizarea și instrumentele critice de evaluare utilizate pentru dezvoltarea bazelor de date, client-server și aplicații multimedia necesare pentru gestionarea resurselor din organizație
 • C5.5 Evidențierea prin cercetare și analiză a impactului utilizării sistemelor de gestionare a bazelor de date, a resurselor multimedia și a tehnologiilor client-server, luând în considerare optimizarea resurselor, proceselor și eficienței

C6 Actualizarea sistemelor informatice / sistemelor informatice și a aplicațiilor ERP

 • C6.1 Definirea cerințelor și caracteristicilor pentru actualizarea sistemelor informaționale / sistemelor informatice dintr-o organizație
 • C6.2 Explicarea și interpretarea cerințelor pentru proiectarea și dezvoltarea de noi sisteme informaționale / sisteme informatice
 • C6.3 Utilizarea conceptelor economice în rezolvarea problemelor prin dezvoltarea de noi subsisteme informaționale / sisteme informatice în organizație
 • C6.4 Utilizarea și evaluarea metodelor de analiză și proiectare pentru dezvoltarea sistemelor informatice / sistemelor informatice după criteriile stabilite
 • C6.5 Elaborarea specificațiilor pentru proiectarea și implementarea componentelor sistemului informațional