Statistică și Previziune Economică

Programul de licenţă în Statistică și Previziune Economică are ca obiectiv să se poziţioneze ca lider în domeniul învăţământului superior privind statistica din România, pe baza experienţei îndelungate. De asemenea, programul de licență în Statistică și Previziune Economică își propune să pregătească viitorii specialişti care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor economiei de piaţă și să contribuie, alături de Institutul Naţional de Statistică şi de alte instituţii de învăţământ superior, la promovarea statisticii în România, cu scopul de a spori capacitatea organizaţiilor de a valorifica oportunităţile de afaceri, de a indeplini deopotrivă propriile obiective şi aşteptările clienţilor, precum și ale pieţelor vizate.

Ce te învățăm ?

Analiza si modelare:
Bazele statisticii;  Statistică;  Statistică macroeconomică;  Statistică spațială;  Bazele cercetării operaționale; Bazele ciberneticii economice; Econometrie; Macroeconomie cantitativă; Cercetări operaționale; Dinamica sistemelor economice; Serii de timp; Analiză statistică multidimensională; Sondaje și anchete; Previziune economică; Metode statistice în studiul calității și fiabilității; 

Pregătire economică:
Economie;  Algebra;  Marketing;  Contabilitate;  Analiza Matematica;  Probabilități si statistica matematica;  Management;  Finanțe;  Sociologie;  Dreptul afacerilor;  

Programare si dezvoltare software: 
Bazele tehnologiei informatiei;  Bazele programarii calculatoarelor;  Algoritmi si tehnici de programare;  Sisteme de operare;  Programare orientată obiect;  Tehnologii Web;  Programarea aplicatiilor Windows;  

Baze de date:
Baze de date;

Utilizare pachete software:
Pachete software;  

Analiza si proiectare sisteme informatice:
Proiectarea sistemelor informatice în statistică; Programarea aplicațiilor Windows;

Unde faci practica ?

În 2013, partenerii noștrii de practică sunt companii cu renume internațional din domeniul IT, bancar sau analiză economică/financiară: