open book, library, education

Solicitarea punctului de credit – Economie

În atenția studenților care solicită obținerea unui punct de credit la disciplina Economie, Facultatea CSIE, anul universitar 2020 – 2021:
În vederea obținerii acestui punct de credit, studenții vor transmite comisiei de evaluare un proiect până în data de 14-06-2021, astfel:

– Proiectele în limba română vor trebui transmise simultan la ambele adrese de mai jos:
catalin.huidumac@economie.ase.ro
liviu.moraru@economie.ase.ro
– Proiectele în limba engleză vor trebui transmise la adresa de mai jos:
cosmin.mosora@economie.ase.ro

Atașăm și un ghid orientativ ca suport pentru întocmirea proiectelor: aici ghidul în limba română, iar aici ghidul în limba engleză.