Tabere studentesti – 2023

Dragi studenti,

Universității noastre i-au fost alocate 191 de locuri in taberele din cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2023, dintre care facultatii CSIE ii revin 32 de locuri.   Studenții ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit  trebuie să completeze cererea-tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la adresa de email: cereretabere@gmail.com, în perioada 24 mai – 14 iunie 2023 (până la ora 16:00).

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada 22 iulie – 31 august 2023 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență, masterat și doctorat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2021/2022 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului
universitar curent 2022/2023), în vârstă de până la 35 de ani.

În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist. Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără la cereretabere@gmail.com.

Întâlnirea comisiei de selecție cu beneficiarii va avea loc online, în data de 05.07.2023, ora 09:30. Link-ul de conectare a fost trimis pe mail studenților care au depus cerere pentru acordarea unui loc în taberele studențești.

Componența nominală a comisiei de selecție:

Prodecan, Prof. Univ. Dr. Iftimie Bogdan
Secretar Șef Costache Claudia
Student Bradu Adela